Opinia w sprawie projektu Kodeksu Pracy opracowanego przez Kukiz’15

W załączeniu prezentujemy treść opinii NSZZ Pracowników Policji w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy opracowanego przez klub poselski Kukiz’15. Opinia ta została opracowana przez Kancelarię Prawną Kijewski Graś Sp.k. Zachęcamy do zapoznania się z treścią dokumentu.

Opinia z dnia 27 kwietnia br.