Pismo do Ministra Joachima Brudzińskiego

Poniżej zamieszczamy pismo skierowane przez Przewodniczącą KKW NSZZ Pracowników Policji Małgorzatę Lewicką do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego. W imieniu pracowników Policji wyrażamy oburzenie brakiem reakcji MSWiA na poruszane w ostatnim czasie problemy naszej grupy zawodowej oraz kierowaną w tej sprawie do Pana Ministra korespondencję.

Pismo z dnia 27 kwietnia br.