Pismo do Prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego

W załączeniu prezentujemy pismo z dnia 25 lipca br. skierowane przez Przewodniczącą KKW NSZZ Pracowników Policji do Prezesa Partii Prawo i Sprawiedliwość Jarosława Kaczyńskiego. W piśmie tym opisana jest bardzo trudna sytuacja pracowników Policji, a także brak działań strony rządowej na rzecz jej poprawy. Załączniki do pisma stanowią tabele uposażeń, podsumowanie zeszłorocznej debaty z udziałem Wiceministra MSWiA Jacka Zielińskiego, a także korespondencja ze stroną rządową.
Jak widać nasza grupa pracownicza zmuszona jest do poszukiwania pomocy w zainteresowaniu się jej problemami również poza kierownictwem resortu oraz instytucjami rządowymi.

Pismo z dnia 25 lipca br.