Skrócenie czasu pracy z powodu wysokich temperatur

W załączeniu prezentujemy pismo z dnia 1 sierpnia br. skierowane do Komendantów jednostek szczebla KWP/KSP/BSWP/CBŚP oraz Szkół Policji poruszające problem warunków pracy w obecnie panującej wysokiej temperaturze powietrza. Takie warunki pogodowe powodują zwiększoną temperaturę w pomieszczeniach pracy, nierzadko przekraczające 30 st. C (przy braku klimatyzacji).
Zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP są to warunki, które można uznać za co najmniej uciążliwe dla zdrowia.
W związku z tym NSZZ Pracowników Policji zwraca się do przełożonych w/w jednostek organizacyjnych Policji na terenie całego kraju o skracanie czasu pracy pracowników wykonujących pracę w opisanych powyżej warunkach.

Pismo z dnia 1 sierpnia br.