Kolejna prośba o spotkanie z Wiceministrem Jarosławem Zielińskim

W dniu 5 września br. do Wiceministra Jarosława Zielińskiego zostało skierowane pismo z prośbą o wyznaczenie terminu spotkania z przedstawicielami Prezydium KKW NSZZ Pracowników Policji w celu kontynuowania rozmów w sprawach płacowych i uregulowania statusu prawnego naszej grupy zawodowej.
Czy strona rządowa podejmie dialog zgodnie z wcześniejszymi zapewnieniami? Czy kolejny raz będą to słowa bez pokrycia?

Pismo z dnia 5 września br.