Czy będzie konieczne przeprowadzenie akcji protestacyjnej przez NSZZ PP?

W dniu 6 września br. do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego zostało skierowane pismo zawierające postulaty, których spełnienia domaga się NSZZ Pracowników Policji.
Dodatkowo strona związkowa wyznaczyła termin na podjęcie przez kierownictwo resortu konkretnych działań w tym kierunku pod rygorem dalszych kroków prawnych i statutowych z akcją protestacyjną włącznie.

Pismo z dnia 6 września br.