Obchody Dnia Służby Cywilnej w KWP w Bydgoszczy

W dniu 9 listopada br. w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy odbyły się obchody 100-rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i Święta Służby Cywilnej. Z tej okazji Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy insp. Paweł Spychała podziękował wszystkim zebranym pracownikom cywilnym za wzorowe wykonywanie swoich obowiązków, sumienność i zaangażowanie w pracę.

W swoim wystąpieniu insp. Paweł Spychała podkreślił, jak ważna jest praca urzędników i pracowników Policji, gdyż ich profesjonalizm ma ogromny wpływ na sprawne i efektywne funkcjonowanie Policji.

Wszystkim pracownikom za pełną oddania pracę podziękował również w imieniu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Wicewojewoda Pan Józef Ramlau. Życzenia z okazji Święta złożył także Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Jan Tyrawa Ordynariusz Diecezji Bydgoskiej.

Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy wręczył okolicznościowe dyplomy i nagrody wyróżniającym się urzędnikom Korpusu Służby Cywilnej i pracownikom.

Podczas uroczystości Przewodnicząca Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ Pracowników Policji P. Małgorzata Lewicka oraz Zastępca Przewodniczącego Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” Pan Jan Krygier wręczyli odznaczenia i wyróżnienia zasłużonym pracownikom i działaczom związków. Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy insp. Paweł Spychała został odznaczony Honorowym Medalem za Zasługi dla Związku.

W związku z Narodowym Świętem Niepodległości, w podziękowaniu za długoletnią współpracę oraz za wybitne zasługi w dziedzinie realizacji ustawowych zadań Policji z rąk Wicewojewody Pana Józefa Ramlaua brązowe „Medale za Zasługi dla Policji” otrzymali:

– Pan Przemysław Przybylski – Radny Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

– Pan Adam Wenda – Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Tuchola

– Pan Jakub Czarny – Biegły Sądowy Instytutu Genetyki Sądowej w Bydgoszczy.

Oficjalna część obchodów Narodowego Święta Niepodległości oraz Dnia Służby Cywilnej uświetnił koncert w wykonaniu kwartetu smyczkowego „Virtuoso”.

Źródło: www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl