Święto Służby Cywilnej w Radomiu

Radomska Resursa Obywatelska gościła w dniu 16 listopada br. pracowników cywilnych garnizonu mazowieckiego Policji. Z okazji ich święta, które przypada 11 listopada, odebrali oni z rąk Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu insp. Tomasza Michułki nagrody i listy gratulacyjne. Dla wszystkich zgromadzonych wystąpiła Orkiestra Reprezentacyjna Polskiej Policji.

Święto, jak co roku, jest okazją, by wyróżnić cywilnych pracowników Policji, którzy, choć nie zajmują eksponowanych stanowisk, wykonują wiele zadań niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Policji. W dzisiejszej uroczystości, oprócz wyróżnianych pracowników, wzięli udział komendanci KWP zs. w Radomiu z insp. Tomaszem Michułką na czele, Artur Standowicz – Wicewojewoda Mazowiecki, Dobrosław Dowiat-Urbański – Szef Służby Cywilnej, Małgorzata Lewicka – przewodnicząca Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ Pracowników Policji, podinsp. Dariusz Brzezicki – Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Województwa Mazowieckiego w Radomiu, Anna Kwasiborska – Przewodnicząca Wojewódzkiego Zarządu Zakładowego NSZZ PP w Radomiu, ks. kanonik Mirosław Dragiel – duszpasterz mazowieckich policjantów oraz kadra kierownicza garnizonu mazowieckiego Policji.

Policja to nie tylko funkcjonariusze, których w garnizonie mazowieckim służy ponad 5 tysięcy, ale także pracownicy cywilni. To ludzie, bez których ciężkiej i oddanej pracy nie byłoby możliwe realizowanie ustawowych zadań Policji. W mazowieckim garnizonie służbę cywilną w jednostkach miejskich i powiatowych pełni 1402 osoby. Dzisiejsza uroczystość była szczególną okazją do podziękowania im za codzienną, rzetelną i ciężką pracę. Z okazji Święta Służby Cywilnej Komendant Wojewódzki insp. Tomasz Michułka podziękował wszystkim pracownikom cywilnym za ich poświęcenie i zaangażowanie w wypełnianiu swoich obowiązków.

Podczas uroczystości wyróżnionych zostało 178 pracowników mazowieckiego garnizonu Policji, w tym 142 otrzymało listy gratulacyjne oraz nagrody finansowe. Nadanych zostało 10 Medali za Zasługi dla Policji i 26 Medali za Długoletnią Służbę. Przewodnicząca Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ Pracowników Policji – Małgorzata Lewicka oraz Przewodnicząca Wojewódzkiego Zarządu Zakładowego NSZZ PP w Radomiu Anna Kwasiborska wręczyły także cztery odznaczenia za aktywne wspieranie działania NSZZ Pracowników Policji. Wśród wyróżnionych Odznaką Honorową znaleźli się insp. Tomasz Michułka i podinsp. Dariusz Brzezicki. W części artystycznej zebrani obejrzeli występ Orkiestry Reprezentacyjnej Polskiej Policji.

Święto Służby Cywilnej obchodzone jest od 2000 roku, a przypada 11 listopada – w dniu Narodowego Święta Niepodległości. Dzień ten nie jest przypadkowy. To symboliczna data odzyskania niepodległości w 1918 roku. Polska zaczęła odbudowę niepodległej struktury państwowości od administracji, a rozpoczęcie działalności przez Służbę Cywilną było pierwszym sygnałem, że „Polska to jeden organizm, którego sercem jest prężnie działająca administracja rządowa”.

W czasie uroczystości uczczono także minutą ciszy pamięć o st. asp. Robercie Wiercińskim, oficerze prasowym Komendy Powiatowej Policji w Żurominie, który zginął w dniu 15 listopada br. w wypadku samochodowym.

Źródło: www.mazowiecka.policja.gov.pl