Spotkanie w MSWiA

W dniu 26 czerwca br. na zaproszenie Pani Elżbiety Witek Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w MSWiA odbyło się spotkanie z przedstawicielami następujących organizacji związkowych NSZZ Pracowników Policji Związku Zawodowego Pracowników Policji Komisji Krajowej oraz Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Administracji Rządowej. NSZZ Pracowników Policji reprezentowany był przez Przewodniczącą KKW Małgorzatę Lewicką i Wiceprzewodniczącą KKW Lucynę Jaworską Wojtas.
W trakcie półtora godzinnego spotkania z Panią Minister przedstawiciele w/w organizacji związkowych przedstawili aktualną sytuację i problemy pracowników Policji, szczególnie zwracając uwagę na bardzo niskie wynagrodzenia tej grupy zawodowej.