Środki przyznane na realizację przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych”

Informujemy, że do Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ Pracowników Policji wpłynęło z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pismo dot. środków finansowych przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych”. W przedmiotowej korespondencji znajduje się potwierdzenie zgodności przeznaczonej kwoty z zapisami zawartymi w Ustawie o Ustanowieniu Programu Modernizacji Policji. Pismo MSWiA z dnia 6 listopada […]

Obchody Święta Policji w Krakowie

Zbliżające się święto odzyskania przez Polskę niepodległości oraz Dzień Służby Cywilnej stały się okazją do uroczystego spotkania w małopolskim garnizonie Policji. W spotkaniu kierownictwa małopolskiej Policji z policjantami i pracownikami cywilnymi Policji uczestniczył Wojewoda Małopolski oraz zaproszeni goście – przedstawiciele instytucji i służb. Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. dr Krzysztof Pobuta podziękował pracownikom cywilnym […]