Odpowiedź w sprawie wskazania decyzji o ewentualnej likwidacji Forum Dialogu Społecznego

W dniu 20 lipca br. Przewodnicząca KKW NSZZ Pracowników Policji otrzymała odpowiedź Wiceministra MSWiA Jarosława Zielińskiego na prośbę o wskazanie decyzji w sprawie ewentualnej likwidacji Forum Dialogu Społecznego. W korespondencji czytamy, że zawieszenie posiedzeń FDS, które ma obecnie miejsce nie wpłynie na kontynuację prac grup roboczych. Pismo z dnia 20 lipca br. 

Obchody Święta Policji w Szkole Policji w Pile

W dniach 25-26 lipca w Szkole Policji w Pile odbyły się uroczystości związane z obchodami 98. rocznicy powstania polskiej Policji. W uroczystej zbiórce, która odbyła się pod honorowym patronatem Pana Mariusza Błaszczaka – Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, uczestniczył Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Andrzej Szymczyk. 25 lipca w auli Szkoły Policji w Pile […]

Obchody Święta Policji w CSP Legionowo

W niedzielę 23 lipca br. Centrum Szkolenia Policji w Legionowie odbyły się centralne obchody Święta Policji. Nominacje generalskie wręczył Prezydent RP Andrzej Duda, któremu towarzyszył Minister SWiA Mariusz Błaszczak. Gospodarz uroczystości nadinsp. dr Jarosław Szymczyk Komendant Główny Policji złożył wszystkim funkcjonariuszom życzenia bezpiecznych powrotów ze służby. Gorące słowa skierował także do ich rodzin oraz pracowników […]