Pismo do Szefa Służby Cywilnej

W dniu 25 kwietnia br. Przewodnicząca KKW NSZZ Pracowników Policji za pośrednictwem Kancelarii Prawnej Kijewski Graś sp.k. zwróciła się pismem do Szefa Służby Cywilnej Pana Dobrosława Dowiat-Urbańskiego w sprawie wynagrodzeń członków KSC. W korespondencji poruszony został problem dużej dysproporcji w zakresie przeciętnego wynagrodzenia pomiędzy pracownikami Policji, a pozostałymi pracownikami zatrudnionymi w resorcie. Jest to szczególnie […]

Posiedzenie Podzespołu problemowego ds. służb mundurowych

W dniu 12 kwietnia 2017r. odbyło się kolejne posiedzenie Podzespołu problemowego ds. służb mundurowych działającego w ramach Rady Dialogu Społecznego pod przewodnictwem Mariusza Tyla. W posiedzeniu oprócz stałych członków Podzespołu oraz zaproszonych gości, ze strony rządowej uczestniczył Pan Jarosław Zieliński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Przedmiotem posiedzenia Podzespołu była dyskusja nad: projektem […]

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

Przy obelisku „Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska”, przed gmachem KGP odbyły się centralne uroczystości policyjne upamiętniające tragedię przedwojennych funkcjonariuszy Policji Państwowej, ofiar Zbrodni Katyńskiej. W ceremonii uczestniczyli m.in.: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak, Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera, Komendant Główny Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk, kierownictwo służb podległych MSWiA i Ministerstwa Obrony Narodowej, prezesi […]

Spotkanie w sprawie zapisów umowy prewencyjnej

W dniu 11 kwietnia 2017 roku w siedzibie PZU odbyło się spotkanie  przedstawicieli PZU, Konsorcjum Brokerskiego PWS  Konstanta i Mentor z przedstawicielami organizacji związkowych działających w jednostkach Policji. Celem spotkania było omówienie wątpliwych zapisów zawartych w umowie prewencyjnej. Podczas spotkania NSZZ Pracowników Policji złożyło stosowne  pismo opracowane przez Kancelarię Prawniczą Kijewski Graś Sp. k. w sprawie wyjaśnienia i uregulowania […]