Posiedzenie podzespołu problemowego ds. służb mundurowych Rady Dialogu Społecznego

W dniu 31 stycznia 2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie Podzespołu problemowego ds. służb mundurowych Rady Dialogu Społecznego pod przewodnictwem Mariusza Tyla (FZZ). W punkcie dotyczącym omówienia Ustawy o L-4″ – przedstawiciel MSWiA poinformował, że główne zmiany będą dotyczyły: * rozliczania w 100% pierwszych 30 dni zwolnienia lekarskiego, * środki z […]

Odprawa roczna kadry kierowniczej Policji

Zakończyła się narada kadry kierowniczej podsumowująca roczną pracę polskiej Policji. Komendant Główny Policji podkreślił, że założenia na rok 2016 zostały zrealizowane – świadczą o tym wysokie społeczne oceny pracy policjantów oraz spadająca dynamika przestępczości. Podczas narady omówiono też priorytetowe przedsięwzięcia na rok 2017. Komendant Główny Policji, oceniając efektywność działań Policji w 2016 roku oraz przedstawiając […]

VI Zjazd Krajowy Delegatów NSZZ Pracowników Policji

W dniach 16-19 stycznia 2017 roku podczas VI Zjazdu Krajowego Delegatów NSZZ Pracowników Policji, który odbył się w Skorzęcinie na kolejną kadencję wybrano następujące władze Związku: Prezydium KKW NSZZ Pracowników Policji: Przewodnicząca: Małgorzata Lewicka Wiceprzewodniczący: Lucyna Jaworska-Wojtas Grażyna Tronkowska Członkowie: Anna Kwasiborska Michał Borkowski Janusz Bochenek Łukasz Bukowski Główna Komisja Rewizyjna NSZZ Pracowników Policji Przewodnicząca […]