Kancelaria Kijewski-Graś przedstawicielem Cathay Associates w Polsce

W dniu 7 marca br. odbyło się w Toruniu forum ekonomiczne Welconomy Forum Toruń 2016, podczas którego prawnicy z Europy i Chin należący do prestiżowej światowej sieci kancelarii prawnych Cathay Associates ogłosili uroczyste otwarcie oddziału w Polsce, którego jedynym przedstawicielem jest Kancelaria Kijewski Graś sp.k. z siedzibą w Warszawie. Przyjęcie Kancelarii Kijewski Graś sp.k. do […]

Skarga skierowana przez MPOZ do MSWiA

W dniu 23 marca Międzyzwiązkowe Porozumienie Organizacji Związkowych Reprezentujących Pracowników Policji złożyło skargę do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie deprecjonowania pracowników Policji poprzez ograniczenie możliwości wzrostu płacy zasadniczej pracowników Policji proporcjonalnie do wzrostu minimalnego wynagrodzenia w kraju. Ograniczenie to zostało zapisane w rozporządzeniu Rady Ministrów zmieniającym rozporządzenie z dnia 2 lutego 2010 roku […]

Pismo do MSWiA

W dniu 14 marca Przewodnicząca KKW NSZZ Pracowników Policji skierowała do Ministra Spraw Wewnętrznych Mariusza Błaszczaka pismo wyrażające żądanie przyspieszenia prac dot. opracowania zasad wynagradzania pracowników Policji objętych bezmnożnikowym systemem wynagradzania oraz zachowanie uzgodnionych w tym zakresie mechanizmów. Zachęcamy do zapoznania się z pismem. Pismo z dnia 14.03.2016 r. 

Posiedzenie zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych Rady Dialogu Społecznego

Informujemy, że strona związkowa została zaproszona do udziału w posiedzeniu zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych działającego w ramach Rady Dialogu Społecznego, które odbędzie się w dniu 21 marca 2016 roku. Na spotkaniu zostaną rozpatrzone m.in. wnioski KKW NSZZ Pracowników Policji w sprawie wynagradzania pracowników Policji. Szczegóły w piśmie załączonym poniżej. Posiedzenie RDS 

Komunikat ze spotkania w MSWiA w dniu 23 lutego 2016

Poniżej prezentujemy komunikat ze spotkania z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, które odbyło się w dniu 23 lutego 2016 roku. W komunikacie wymienione zostały wszystkie kwestie omówione na spotkaniu, zgłoszone przez stronę związkową.  W przypadku opracowania i udostępnienia przez stronę służbową MSWiA komunikatu ze spotkania zostanie on niezwłocznie umieszczony na stronie. Komunikat