Projekty rozporządzeń dot. zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami KSC

W załączeniu prezentujemy pismo skierowane przez Przewodniczącą KKW NSZZ Pracowników Policji do Przewodniczącego Rady Dialogu Społecznego Piotra Dudy w sprawie projektów rozporządzeń w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami Korpusu Służby Cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji państwowej oraz w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z praca dla pracowników zatrudnionych w […]

Dorota Gardias powołana w skład Rady Dialogu Społecznego

Uprzejmie informujemy, że w dniu 02.02.2016 roku w skład Rady Dialogu Społecznego powołana została Dorota Gardias. Poniżej prezentujemy komunikat wystosowany przez nowo powołaną, która pełni również funkcję Przewodniczącej Forum Związków Zawodowych. Szanowni Państwo,  Wczoraj Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda powołał mnie w skład Rady Dialogu Społecznego. Forum Związków Zawodowych – centrala, która odegra kluczową rolę w […]

Insp. Dariusz Szelwicki pełni obowiązki Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu

Z WZZ NSZZ Pracowników Policji w Opolu otrzymaliśmy następującą informację: Komendant Główny Policji z dniem 1 lutego 2016 roku powierzył obowiązki Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu insp. Dariuszowi Szelwickiemu – Komendantowi Powiatowemu Policji w Kędzierzynie – Koźlu.  Insp. Szelwicki będzie kierował służbą prewencji i ruchu drogowego na Opolszczyźnie. Insp. Dariusz Szelwicki w Policji służy […]

Poselski projekt o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz kodeksu pracy

Poniżej prezentujemy projekt zmian do ustawy o związkach zawodowych oraz ustawy kodeks pracy zgłoszony przez ugrupowanie .Nowoczesna. Do zapisów przedmiotowego projektu ustosunkował się NSZZ Pracowników Policji oraz Forum Związków Zawodowych – oba stanowiska również prezentujemy poniżej. Zachęcamy do zapoznania się z treścią dokumentów. Projekt zmian w ustawie o związkach zawodowych i ustawie kodeks pracy  Stanowisko NSZZ […]