Program ubezpieczeń grupowych dla funkcjonariuszy i pracowników Policji

Szanowni Państwo, z przyjemnością informuję o udostępnieniu strony internetowej zawierającej wszelkie niezbędne materiały i informacje dotyczące modyfikacji grupowego ubezpieczenia na życie dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz członków ich rodzin. Niniejsza strona internetowa ma gwarantować pełną transparentość programu oraz stanowić kompendium wiedzy dla wszystkich osób zainteresowanych przedmiotowym ubezpieczeniem. Funkcjonariusze i Pracownicy znajdą tam między innymi: […]

Odpowiedź MSW na wniosek MPOZ

Poniżej zamieszczamy odpowiedź Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na wiosek Międzyzwiązkowego Porozumienia Organizacji Związkowych Reprezentujących Pracowników Policji w sprawie trybu i zasad podziału środków finansowych na podwyżki wynagrodzeń pracowników cywilnych Policji. W piśmie tym czytamy, że Komendant Główny Policji dokonuje podziału środków na poszczególne podległe jednostki. Opracowane zasady stanowią jedynie ramowe zalecenia, którymi należy się kierować przy […]