Listy gratulacyjne z okazji Jubileuszu XX-lecia NSZZ Pracowników Policji

Z okazji objęcia przez Pana Jarosława Zielińskiego funkcji Sekretarza Stanu w MSWiA Przewodnicząca KKW NSZZ Pracowników Policji Małgorzata Lewicka skierowała na Jego ręce gratulacje i życzenia, których treść zamieszczamy poniżej Pismo Przewodniczącej KKW NSZZ Pracowników Policji  Mamy zaszczyt zaprezentować również wybrane listy zawierające gratulacje i życzenia dla wszystkich osób zaangażowanych w działanie związku , które otrzymała […]

Oferta specjalna dla posiadaczy kart „LOTOS Biznes”

Zgodnie z otrzymanymi od przedstawicieli LOTOS Paliwa informacjami pragnę poinformować, iż w miesiącu grudniu br. dla wszystkich posiadaczy kart „LOTOS Biznes” przygotowano ofertę specjalną, która zapewnia na stacjach własnych (oznaczonych w Atlasie Stacji i aplikacji mobilnej skrótem SF oraz wg załączonego zetawienia) zakup paliwa Dynamic (ON i benzynę)w cenie paliwa standard. Technicznie przebieg transakcji będzie wyglądał następująco: użycie karty LOTOS Biznes w […]

Obchody XX-lecia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Policji

W dniu 25 listopada w Warszawie odbyły się uroczystości z okazji obchodów XX-lecia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Policji. Obchody rozpoczęła msza św. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, której przewodniczył i homilię wygłosił Biskup Polowy Wojska Polskiego ks. Józef Guzdek. W nabożeństwie uczestniczyły poczty sztandarowe, zaproszeni goście oraz członkowie NSZZ Pracowników Policji reprezentujący wszystkie jednostki […]

Odpowiedź z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na pismo Europejskiej Fundacji Pomocy Prawnej

Poniżej prezentujemy treść pisma, jakie Europejska Fundacja Pomocy Prawnej reprezentująca NSZZ Pracowników Policji otrzymała z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w odpowiedzi na wezwanie do zaniechania naruszenia prawa. Należy podkreślić, że argumenty na które się powołano oraz przytoczony wyrok Trybunału Konstytucyjnego nie mają odzwierciedlenia w sytuacji będącej przedmiotem sporu. Zachęcamy do zapoznania się z treścią korespondencji. […]