Przedstawiciel NSZZ Pracowników Policji uczestnikiem w międzynarodowym projekcie Europejskich Związków Zawodowych

W dniach 6 – 8 września 2013 roku w Bratysławie, dzięki Fundacji im. Friedrich Eberta, odbyło się inauguracyjne spotkanie 48 działaczy związkowych z 6 krajów: Węgier, Słowacji, Czech, Niemiec, Austrii i Polski, która reprezentowana była przez trzy główne centrale związkowe: FZZ, OPZZ i NSZZ „Solidarność” Nasz związek z ramienia Forum Związków Zawodowych reprezentował członek Prezydium […]

Przedstawiciel NSZZ PP uczestnikiem w międzynarodowym projekcie Europejskich Związków Zawodowych

W dniach 6 – 8 września 2013 roku w Bratysławie, dzięki Fundacji im. Friedrich Eberta, odbyło się inauguracyjne spotkanie 48 działaczy związkowych z 6 krajów: Węgier, Słowacji, Czech, Niemiec, Austrii i Polski, która reprezentowana była przez trzy główne centrale związkowe: FZZ, OPZZ i NSZZ „Solidarność” Nasz związek z ramienia Forum Związków Zawodowych reprezentował członek Prezydium […]

Komunikat z konferencji „Pracownik Policji – Ubogi Cywil”

W dniu 10 września 2013r. odbyła się zorganizowana przez Krajową Komisję Wykonawczą Konferencja Pracownik Policji Ubogi Cywil. Zaproszeni goście Podczas konferencji w dyskusji panelowej wzięli udział: – Pani prof. Krystyna Łybacka Poseł SLD Sejmowej Komisji Spraw Wewnętrznych, – Pan Tomasz Kaczmarek Poseł PIS Sejmowej Komisji Spraw Wewnętrznych, – Pan dr insp. Tomasz Szankin Zastępca Dyrektora […]

Komunikat dotyczący organizacji Konferencji „Pracownik Policji – ubogi Cywil”

W trybie §17 ust. 6 Statutu NSZZ Pracowników Policji Prezydium KKW NSZZ PP oraz Przewodnicząca KKW informuje. W czw. 29 sierpnia 2013r. Pani Poseł Krystyna Łybacka, która od początku wyraziła zainteresowanie naszą Konferencją, została umocowana przez Klub SLD do wzięcia udziału w Konferencji Pracownik Policji Ubogi Cywil w imieniu Przewodniczącego SLD Pana Posła Leszka Milera. […]