Poparcie NSZZ Pracowników Policji dla Federacji Służb Mundurowych

Podczas ostatnich obrad KKW NSZZ PP, które odbyły się  w dniu 6 marca 2014 roku, podjęto jednogłośnie Uchwałę, iż NSZZ Pracowników Policji włączy się i poprze działania Federacji Służb Mundurowych w sprawie Inicjatywy Obywatelskiej dotyczącej „ustawy o nadgodzinach, oraz ekwiwalencie za służbę pełnioną porze nocnej, święta i dni ustawowo wolne od pracy”.  Informację o Naszym wsparciu […]

Ustalenie harmonogramu pracy w przeciwdziałaniu mobbingowi i dyskryminacji uwzględniając perspektywę płci

W dniu 07 marca 2014 roku, w siedzibie Komendy Głównej Policji odbyły się kolejne rozmowy pomiędzy Prezydium KKW NSZZ Pracowników Policji, a stroną służbową KGP. Podczas spotkania wypracowano harmonogram dotyczący pracy nad przeciwdziałaniem mobbingowi i dyskryminacji uwzględniając perspektywę płci. Poniżej odnośnik z harmonogramem

CEYTUN – kolejne spotkanie młodych związkowców z Europy, w którym uczestniczył przedstawiciel NSZZ Pracowników Policji

W dniach 17 – 19 stycznia 2014 roku w Budapeszcie, dzięki Fundacji im. Friedrich Eberta, odbyło się kolejne spotkanie młodych działaczy związkowych z 6 krajów: Węgier, Słowacji, Czech, Niemiec, Austrii i Polski, uczestniczący w projekcie, który nazwali CEYTUN (Central Europe Young Trade Unionist Network). Polska reprezentowana była przez trzy centrale związkowe: FZZ, OPZZ i NSZZ […]