Informacja z posiedzenia Zarządu Głównego FZZ

Dnia 13 marca 2012 r odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Forum Związków Zawodowych. W obradach Zarządu Głównego udział wzięła Małgorzata Lewicka przewodnicząca KKW NSZZ Pracowników Policji.  W trakcie posiedzenia omówiono tematy związane z bieżącą działalnością FZZ oraz jej statutowych organów. Przyjęto decyzje i Uchwały w zakresie powołania Komitetu Protestacyjno – Strajkowego w odniesieniu do rządowych […]

Spotkanie Kierownictwa MSW z przedstawicielami pracowniczych organizacji związkowych działających w strukturach resortu

W dniu 29 lutego 2012 r. o godz. 15 w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie przy ul. Stefana Batorego 5 odbyło się spotkanie kierownictwa resortu z przedstawicielami władz statutowych pracowniczych organizacji związkowych działających w resorcie spraw wewnętrznych. Kierownictwo resortu reprezentował Podsekretarz Stanu w MSW Michał Deskur, Zastępca Dyrektora Generalnego MSW Wojciech Kijowski oraz Dyrektor […]

Informacja w sprawie spotkania przedstawicieli NSZZ Pracowników Policji z Ministrem Spraw Wewnętrznych

Przedstawiciele naszego Związku w dniu 29 lutego br. będą mogli przedstawić Panu Ministrowi Spraw Wewnętrznych sytuację pracowników Policji. Właśnie w tym dniu na zaproszenie Pana Ministra Jacka Cichockiego spotkają się przedstawiciele wszystkich pracowniczych organizacji związkowych działających w resorcie spraw wewnętrznych. Z pewnością możliwość bezpośredniego kontaktu z Panem Ministrem pozwoli nam powiedzieć o wszystkich bolączkach naszego […]

Termin wypłaty nagrody rocznej

Komenda Główna Policji informuje, że w najbliższych dniach Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przekaże środki finansowe przeznaczone na wypłatę nagrody rocznej dla funkcjonariuszy oraz pracowników Policji.  Środki finansowe na nagrody zostaną niezwłocznie przekazane do dysponentów środków budżetowych celem realizacji powyższych zobowiązań a bezpośrednia ich realizacja planowana jest od dnia 21 lutego 2012 roku.