Informacja w sprawie dodatków dla pracowników KSC zatrudnionych w laboratoriach kryminalistycznych i komórkach kontroli

Prezydium Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ Pracowników Policji w maju br. podjęło działania zmierzające do uregulowania sytuacji pracowników służby cywilnej zatrudnionych w laboratoriach kryminalistyki i wydziałach kontroli jednostek Policji. W dniu 09 czerwca oraz 23 sierpnia 2011 roku Przewodnicząca KKW Kol. Małgorzata Lewicka skierowała wystąpienie do Przewodniczącego Forum Związków Zawodowych wskazując na konieczność ujęcia wspomnianej grupy pracowników […]

Obietnice czy realne działania?

W ostanich dniach mijającego roku środowisko pracowników Policji pilnie obserwuje poczynania nowgo Ministra Spraw Wewnętrznych Pana Jacka Cichockiego oraz kierownictwa służbowego Policji w zakresie tworzenia założeń do ustawy budżetowej na 2012 r. Jest to okres w którym organizacje związkowe działające w ramach resortu spraw wewnętrznych mogą wykazac się umiejętnością współpracy oraz skutecznością działania. Jest to […]

Wystąpienie Przewodniczącej Krajowej Komisji Wykonawczej w sprawie nagród

W związku z pismem Biura Kadr i Szkolenia KGP (L.dz. Kk-25571/2011 z dnia 7 grudnia 2011 roku) w sprawie przeznaczenia przez Ministra Spraw Wewnętrzych „puli środków finansowych na nagrody dla funkcjonariuszy i pracowników Policji”, Przewodnicząca KKW NSZZ Pracowników Policji skierowała na ręce Komendanta Głównego Policji wystąpienie, wskazaując na marginalizację reprezentatywnych organizacji związkowych oraz niedocenianie roli […]

Odpowiedź Przewodniczącego Rady Służby Cywilnej

W odpowiedzi na pismo Kol. Małgorzaty Lewickiej Przewodniczącej KKW NSZZ Pracowników Policji, Pan Adam Leszkiewicz Przewodniczący Rady Służby Cywilnej zaprzeczył informacjom zamieszczonym w Dzienniku Gazeta Prawna, dotyczącym planowanej likwidacji wypłaty wynagrodzenia rocznego i innych stałych dodatków do wynagrodzenia pracowników korpusu służby cywilnej. W świetle prezentowanego stanowiska, organizacja związkowa z dużą dozą ostrożności przyjmuje zapewnienia Przewodniczącego Rady […]

Informacja ze spotkania Kierownictwa KGP z organizacjami związkowymi

Dnia 7 listopada 2011 r. w Komendzie Głównej Policji odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji związkowych działających w Policji z Kierownictwem KGP. Strona służbowa reprezentowana była przez: Zastępcę Komendanta Głównego Policji nadinsp.  Andrzej Trela, Dyrektora Biura Finansów Panią Elizę Wójcik, Dyrektora Biura Kadr i Szkolenia insp. Bogdana Jóźwiaka, Dyrektora Biura Logistyki mł. insp. Piotra Kucię, p.o. […]