Audycja nt. konferencji „Pracownik Policji – ubogi Cywil” w radiu WNET

Informuję, że odbyła się pierwsza audycja radiowa sygnalizująca problemy pracowników Policji, w kontekście konferencji Pracownik Policji Ubogi Cywil. Dziś 27 sierpnia 2013r. w Radio WNET, podczas najlepszego czasu antenowego, od godz. 8.10 do godz. 8.25, odbył się na żywo wywiad z Przewodniczącą KKW NSZZ PP. Tym samym sytuacja pracowników Policji oraz nasza konferencja Pracownik Policji […]

Informacja o działaniu ws równouprawnienia pracowników policji

Informujemy, ze niezależnie od pracochłonnych zabiegów w celu nagłośnienia tematu pracowników Policji przy okazji Konferencji Pracownik Policji Ubogi Cywili zajmujemy się na bieżąco innymi tematami. Takim tematem jest temat równouprawnienia pracowników Policji, który został poruszony w załączonym piśmie skierowanym 20 sierpnia 2013r. przez Przewodniczącą KKW NSZZ PP do Pełnomocnik Ministra Spraw Wewnętrznych ds. Równego Traktowania […]

Konferencja Pracownik Policji Ubogi Cywil w radiu WNET

Zapraszamy do słuchania Radia WNET. Informujemy, że w toku zeszłotygodniowych spotkań i rozmów udało nam się zainteresować tematem warunków pracy i płacy pracowników Policji, w tym Konferencją Pracownik Policji Ubogi Cywil kolejnych dziennikarzy, w tym wypadku Redaktor Naczelną Radia WNET. Radia Wnet, które każdy może posłuchać w Internecie lub na falach niektórych polskich rozgłośni regionalnych. […]

Informacja dotycząca organizowanej przez NSZZ Pracowników Policji konferencji „Pracownik Policji – Ubogi Cywil”

W nawiązaniu do wcześniej przesłanej informacji dot. organizacji przez NSZZ Pracowników Policji konferencji „Pracownik Policji Ubogi Cywil „ informujemy, że na dziś już sporo zaproszonych gości potwierdziło swój udział. Obecnie zabiegamy o zainteresowanie mediów tematem pracowników Policji, tak by przekonać znanych, rozpoznawalnych dziennikarzy do poświęcenia ich czasu zarówno na lekturę opisująca naszą – pracowników Policji […]