Komunikat Departamentu Służby Cywilnej w sprawie artykułu A. Radwana „Dziennik Gazeta Prawna” z dnia 21 czerwca 2012 roku

W związku z artykułem redaktora Artura Radwana pt. „Rząd zmieni urzędnikom system płac. Znikną trzynastki, nagrody i dodatki”, który ukazał się w „Dzienniku Gazecie Prawnej” w dniu 21 czerwca br., Departament Służby Cywilnej KPRM uprzejmie informuje: Nie znajduje uzasadnienia, podana w artykule informacja, jakoby DGP dotarł do projektu założeń nowelizacji ustawy o służbie cywilnej”, z […]

Zastępca Komendanta Głównego Policji insp. Arkadiusz Letkiewicz precyzuje informację dot. dodatków 100 zł

W dniu 13 czerwca 2012 roku w Broku odbyły się obrady KKW NSZZ Pracowników Policji na które został zaproszony Zastępca Komendanta Głównego Policji Pan insp. dr hab. Arkadiusz Letkiewicz. Podczas obrad członkowie Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ Pracowników Policji zwrócili się do Pana Komendanta z wieloma pytaniami nurtującymi środowisko pracowników policji. Jednak najbardziej dość istotnym tematem […]

Minister Spraw Wewnętrznych spotkał się z przedstawicielami związków zawodowych działających w służbach mundurowych

Na zaproszenie Ministra Spraw Wewnętrznych Pana Jacka Cichockiego w dniu 23 maja 2012 roku w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji związkowych działających w resorcie spraw wewnętrznych z kierownictwem resortu spraw wewnętrznych. Przedmiotem spotkania były problemy pracowników cywilnych resortu spraw wewnętrznych, a zwłaszcza kwestie związane z rozwiązaniami zaproponowanymi przez MSW w sprawie podwyższenia […]

Zapowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych o zapoczątkowaniu cyklu spotkań w celu poprawy sytuacji pracowników cywilnych

W dniu 20 kwietnia 2012 r w trakcie konferencji prasowej Rady Ministrów dotyczącej reformy emerytalnej służb mundurowych, Pan Jacek Cichocki Minister Spraw Wewnętrznych poinformował o trudnej sytuacji płacowej pracowników cywilnych zatrudnionych w resorcie spraw wewnętrznych, jak również zobowiązał się do spotkań z przedstawicielami organizacji związkowych reprezentujących pracowników cywilnych służb mundurowych w celu wypracowania konkretnych rozwiązań […]