Przedstawiciele z NSZZ Pracowników Policji na konferencji i manifestacji w Brukseli

W dniach 02-04 kwietnia 2014 roku z ramienia Forum Związków Zawodowych Przewodnicząca KKW NSZZ PP kol. Małgorzata Lewicka oraz Członek Prezydium kol. Łukasz Bukowski, który zarazem jest członkiem grupy roboczej międzynarodowego programu pn. CEYTUN (Central Europe Youth Trade Union Network), reprezentowali Nasz związek w Brukseli na 15 międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez fundacje Otto Brennera, Dialogu […]

Przedstawiciele z NSZZ PP na konferencji i euromanifestacji w Brukseli

W dniach 02-04 kwietnia 2014 roku z ramienia Forum Związków Zawodowych Przewodnicząca KKW NSZZ PP kol. Małgorzata Lewicka oraz Członek Prezydium kol. Łukasz Bukowski, który zarazem jest członkiem grupy roboczej międzynarodowego programu pn. CEYTUN (Central Europe Youth Trade Union Network), reprezentowali Nasz związek w Brukseli na 15 międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez fundacje Otto Brennera, Dialogu […]

Poparcie NSZZ Pracowników Policji dla Federacji Służb Mundurowych

Podczas ostatnich obrad KKW NSZZ PP, które odbyły się  w dniu 6 marca 2014 roku, podjęto jednogłośnie Uchwałę, iż NSZZ Pracowników Policji włączy się i poprze działania Federacji Służb Mundurowych w sprawie Inicjatywy Obywatelskiej dotyczącej „ustawy o nadgodzinach, oraz ekwiwalencie za służbę pełnioną porze nocnej, święta i dni ustawowo wolne od pracy”.  Informację o Naszym wsparciu […]

Ustalenie harmonogramu pracy w przeciwdziałaniu mobbingowi i dyskryminacji uwzględniając perspektywę płci

W dniu 07 marca 2014 roku, w siedzibie Komendy Głównej Policji odbyły się kolejne rozmowy pomiędzy Prezydium KKW NSZZ Pracowników Policji, a stroną służbową KGP. Podczas spotkania wypracowano harmonogram dotyczący pracy nad przeciwdziałaniem mobbingowi i dyskryminacji uwzględniając perspektywę płci. Poniżej odnośnik z harmonogramem