Pięciu przedstawicieli NSZZ PP zasiadło we władzach Komisji Młodych FZZ

W dniu 20 marca 2013 roku, w siedzibie Federacji Związków Zawodowych PKP w Warszawie, odbyła się konferencja pt. „Polski rynek pracy oczami ludzi młodych”organizowana przez Forum Związków Zawodowych we współpracy z Fundacją im. Friedricha Eberta. Gośćmi konferencji byli: Minister pracy i polityki społecznej Pan Władysław Kosiniak-Kamysz, Dariusz Górski z Departamentu Legalności Zatrudnienia Państwowej Inspekcji Pracy, dr […]

Młodzi związkowcy NSZZPP odbyli szkolenie w Wiśle w ramach FZZ

W dniach 7-9 listopada 2012 roku w Wiśle odbyło się szkolenie. „Związki zawodowe: historia czy ważny element życia społecznego i gospodarczego? – Idee związkowe, formy działania organizacji związkowych wczoraj i dziś. – Perspektywy jutra” połączone z inauguracją działalności Komisji Młodych Forum Związków Zawodowych. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Policji skierował na to szkolenie 13 młodych działaczy […]

Odprawa służbowa podsumowująca działania Policji na EURO 2012

W dniu 20 lipca 2012 roku w Warszawie odbyła się odprawa Komendantów Wojewódzkich Policji, Komendantów Szkół Policji, Dyrektorów Biur KGP związana z podsumowaniem działań Policji w czasie trwania Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Euro 2012. W spotkaniu udział wzięli : Minister Spraw Wewnętrznych Pan Jacek Cichocki , Pan Michał Deskur Wiceminister Spraw Wewnętrznych oraz przedstawiciele […]

Informacja ze szkolenia „Znaj swoje prawa i możliwości działania”

W dniach 12-15 czerwca 2012 r. w miejscowości Brok odbyło się szkolenie dla Przewodniczących i Wiceprzewodniczących Wojewódzkich ,Szkolnych Zarządów Zakładowych NSZZ Pracowników Policji połączone z obradami Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ Pracowników Policji . Tematyką szkolenia były przede wszystkim prawa pracownicze i uprawnienia organizacji związkowych w ochronie interesów pracowniczych – temat szkolenia „Znaj swoje prawa i […]