Spotkanie Kierownictwa KGP z pracowniczymi organizacjami związkowymi w dniu 18 stycznia 2012 roku

W dniu 18 stycznia 2012 roku na zaproszenie Komendanta Głównego Policji nadinsp. Marka Działoszyńskiego odbyło się spotkanie Kierownictwa służbowego KGP z przedstawicielami pracowniczych organizacji związkowych działających  w strukturach Policji. Na spotkaniu strona służbowa reprezentowana była przez Komendanta Głównego Policji  nadinsp. Marka Działoszyńskiego, Zastępcę Komendanta Głównego Policji ds. Logistyki  insp. Arkadiusza Letkiewicza, Dyrektora Biura Finansów KGP  […]

Odpowiedź Kierownictwa KGP w sprawie dodatków dla pracowników KSC zatrudnionych w laboratoriach kryminalistycznych i komórkach kontroli

W uzupełnieniu informacji zamieszczonej na naszej stronie internetowej w dniu 20 XII 2011 roku dotyczącej dodatków dla pracowników ksc zatrudnionych w laboratoriach kryminalistycznych i wydziałach kontroli jednostek Policji, przekazujemy do wiadomości wszystkich członków NSZZ Pracowników Policji oraz pozostałych osób zaiteresowanych odpowiedź strony służbowej. Jak wcześniej informowaliśmy Krajowa Komisja Wykonawcza NSZZ Pracowników Policji w maju ubiegłego […]

Krajowa Komisja Wykonawcza udziela wsparcia organizacjom członkowskim FZZ

Przewodnicząca Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ Pracowników Policji widząc koniecznośc skonsolidowania działań wszystkich organizacji związkowych działających w ramach resortu spraw wewnętrznych, kolejny raz skierowała wystąpienie do Przewodniczącego Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych delkarując chęc przystąpienia NSZZ Pracowników Policji do Federacji. Przewodnicząca KKW Małgorzata Lewicka w imieniu Krajowej Komisji Wykonawczej udzieliła pełnego poparcia dla działań przedstawicieli służb […]