Wojewódzki Zarząd Zakładowy NSZZ Pracowników Policji w Poznaniu

Prezydium Zarządu Wojewódzkiego

Lp. Pełniona funkcja Imię i nazwisko jednostka
1. Przewodnicząca
2. I Wiceprzewodnicząca
3. II Wiceprzewodniczący
4. III Wiceprzewodniczący
5. Członek
6. Członek
7. Członek