Statut i podstawy prawne funkcjonowania NSZZ Pracowników Policji

Statut NSZZ Pracowników Policji pdf

Regulamin działania Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ Pracowników Policji pdf

Regulamin działania Głównej Komisji Rewizyjnej NSZZ Pracowników Policji pdf

Ordynacja wyborcza NSZZ Pracowników Policji pdf

Zasady etyki NSZZ Pracowników Policji pdf