USTAWY

Przydatne ustawy:

  1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej pdf
  2. Ustawa o Policji pdf
  3. Ustawa o Służbie Cywilnej pdf
  4. Kodeks Pracy pdf
  5. Ustawa o związkach zawodowych pdf
  6. Ustawa o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych pdf
  7. Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych pdf