Wirtualna akcja charytatywna na rzecz Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach „Wiosna na okrągło”

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w wirtualnej akcji charytatywnej na rzecz Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach „Wiosna na okrągło” Zwycięzcą może zostać każdy, a do wygrania jest wspaniała nagroda – satysfakcja z okazanego wsparcia, a także z pewnością niejeden uśmiech na twarzach podopiecznych Fundacji. Pamiętajmy dobro wraca Informacje o akcji Polska Policja […]

Warto przeczytać !

Forum Związków Zawodowych , którego organizacją członkowską jest NSZZ Pracowników Policji, podejmuje szereg działań w celu poprawy sytuacji pracowników sfery budżetowej. FZZ domagają się wzrostu wskaźnika wynagrodzeń dla wszystkich zatrudnionych pracowników w państwowej sferze budżetowej: o 12% od lipca 2023 r. oraz 25% od 1 stycznia 2024 roku. Powyższe postulaty – zgodnie z deklaracją Wiceministra […]

Zdobywamy wiedzę !

W dniu 26 maja 2023 r. członkowie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Policji uczestniczyli w szkoleniu dla Społecznych Inspektorów Pracy. Szkolenie zostało zorganizowane przez Państwową Inspekcję Pracy , a tematem było ,,Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy – cel i zakres. Wnioski i środki profilaktyczne wskazywane w protokołach powypadkowych i dokumentacji oceny ryzyka zawodowego […]

Komunikat z posiedzenia Podkomisji stałej do spraw modernizacji i rozwoju Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa

Dzisiaj 26 maja 2023 roku o godz. 12:00 w Sejmie RP odbyło się posiedzenie Podkomisji stałej do spraw modernizacji Policji (…) pt. „Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat statusu prawnego, zatrudnienia i wynagrodzeń pracowników cywilnych w formacjach resortu spraw wewnętrznych i administracji oraz perspektywy zmian w tym zakresie.” Link do posiedzenia: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PlanPosKom.xsp?view=1… Dziękujemy […]