Wojewódzki Zarząd Zakładowy NSZZ Pracowników Policji KSP w Warszawie

                                                Prezydium Zarządu Wojewódzkiego

Lp. Pełniona funkcja Imię i nazwisko jednostka
1. Przewodnicząca Małgorzata Pilarz KSP Warszawa
2. Jolanta Pietrzykowska KRP II Warszawa
3. Justyna Tomaszewska KPP Piaseczno
4. Agnieszka Kapała KSP Warszawa
5.
6.
7.
8.
9.
10.

                                                Członkowie Zarządu Wojewódzkiego

Lp. Imię i nazwisko jednostka
1. Olga Zdziech KRP Warszawa VI
2. Sylwia Latos KRP Warszawa I
3. Grażyna |Moczulska KPP Otwock
4. Bożena Owczarek KPP Pruszków
5. Sławomir Kwiatkowski Wydz. Zaopatrzenia KSP, CSU Stara Wieś
6. Ewa Grzebska Komisariat Kolejowy Policji
7. Lidia Rutkowska KPP Grodzisk Mazowiecki
8. Jadwiga Szymańska KPP Mińsk Mazowiecki
9. Kinga Musiałkowska KRP Warszawa VII
10.
11.
12.
13.

                                                  Wojewódzka Komisja Rewizyjna

Lp. Pełniona funkcja Imię i nazwisko jednostka
1. Przewodnicząca
2. Członek
3. Członek