W 2019 roku Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników uroczyście obchodził jubileusz 100 lat powstania Polskiej Policji. Przedstawiciele Wojewódzkich i Szkolnych Zarządów Zakładowych NSZZ Pracowników Policji w swoich garnizonach na uroczystych odprawach, Świętach Policji jak również podczas spotkań       z pracownikami, okolicznościowymi medalami „100-lecia powstania Policji Państwowej” dziękowali osobą zaprzyjaźnionym […]

Jubileusz XX-lecia NSZZ Pracowników Policji w Radomiu

W dniu 23 czerwca br. w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Radomiu świętowano XX-lecie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Policji. Z okazji jubileuszu zasłużonym członkom oraz osobom współpracującym z Wojewódzkim Zarządem Zakładowym w Radomiu wręczono odznaczenia i podziękowania. W sali konferencyjnej w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Radomiu odbyła się uroczysta gala z okazji XX-lecia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego […]

Jubileusz XX-lecia NSZZ Pracowników Policji w Poznaniu

W dniach 5 – 6 maja br. odbywały się obchody Jubileuszu XX-lecia Wojewódzkiego Zarządu Zakładowego NSZZ Pracowników Policji w Poznaniu. Uroczystości rozpoczęła msza św. w Kościele Garnizonowym Policji przy ul. Swoboda, której przewodniczył Ks. Prałat Stefan Komorowski. Następnie uczestnicy i goście wzięli udział w uroczystej gali, która odbyła się w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. […]

Jubileusz XX-lecia WZZ NSZZ Pracowników Policji w Bydgoszczy

W dniu 7 października 2015 roku w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy odbyły się uroczyste obchody jubileusz XX – lecia NSZZ Pracowników Policji. Przewodniczący WZZ NSZZ Pracowników Policji w Bydgoszczy Zbigniew Szmigiero powitał przybyłych gości. Następnie w swoim wystąpieniu nawiązał do historii powstania i tworzenia Związku w kraju i województwie. Następnie podzielił się refleksjami dotyczącym […]