Jubileusz XX-lecia NSZZ Pracowników Policji w Radomiu

W dniu 23 czerwca br. w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Radomiu świętowano XX-lecie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Policji. Z okazji jubileuszu zasłużonym członkom oraz osobom współpracującym z Wojewódzkim Zarządem Zakładowym w Radomiu wręczono odznaczenia i podziękowania.

W sali konferencyjnej w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Radomiu odbyła się uroczysta gala z okazji XX-lecia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Policji. Oficjalne przemówienia oraz odznaczenia najbardziej zasłużonych związkowców oraz współpracujących z Wojewódzkim Zarządem Zakładowym w Radomiu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Policji osób, przeplatane były atrakcyjnym programem artystycznym dzieci i młodzieży.
Na uroczystość przybyli licznie zaproszeni goście: insp. Tomasz Michułka Komendant Wojewódzki Policji w Radomiu, Ksiądz Kapelan Mirosław Dragiel oraz Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa mazowieckiego Rafał Kruk. Swoją obecnością zgromadzonych zaszczyciła również Małgorzata Lewicka Przewodnicząca Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ Pracowników Policji w Warszawie, która wręczała medale i statuetki wyróżnionym członkom organizacji.

W sumie wyróżnionych i odznaczonych zostało 70 pracowników policji. Wręczono 51 medali, w tym dla Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Tomasza Michułki oraz 19 statuetek za zasługi, zaangażowanie i współpracę z Niezależnym Samorządowym Związkiem Zawodowym Pracowników Policji.
Życzeniom i ciepłym gratulacjom składanym na ręce Anny Kwasiborskiej Przewodniczącej Wojewódzkiego Zarządu Zakładowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Policji KWP zs. w Radomiu nie było końca. Wszystkim wyróżnionym serdeczne gratulujemy.

Materiał przygotowany przez Zespół Prasowy KWP zs. w Radomiu/AC