Wojewódzki Zarząd Zakładowy NSZZ Pracowników Policji w Olsztynie – dane teleadresowe

DANE  DO KORESPONDENCJI

Pstrowskiego 3 blok 4, 10 – 049 Olsztyn

Telefon służbowy: 73 14 940 lub 73 55 245
Telefon miejski: 47 73 14 940  lub 47 73 55 245

E-mail:  wzzolsztyn@nszz-pp.pl lub nszzppolsztyn@gmail.com