Fundusz Prewencyjny

Regulamin Funduszu Prewencyjnego utworzony na podstawie programu „Policja 2015” pdf


Zgodnie z Ustawą o działalności ubezpieczeniowej (art. 149, ust. 2 pkt 1), firmy ubezpieczeniowe mogą z części własnych dochodów tworzyć tzw. fundusz prewencyjny, z którego środki przeznaczane są przede wszystkim na likwidację zagrożeń dla życia i zdrowia ludzi oraz ochronę ich mienia. Głównym celem tej działalności jest zmniejszenie szkodowości. Jedną z takich firm jest PZU.

Grupa PZU od lat współpracuje z Komendą Główną Policji oraz Biurem Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, wspierając ogólnopolskie programy i kampanie prewencyjne, jak „Użyj wyobraźni”, „Resztę opowiem jak wrócę” czy „Wykręć numer złodziejowi”.

Współpraca z Policją nie ogranicza się tylko do szeroko rozpoznawanych kampanii. PZU od lat prowadzi programy prewencyjne skierowane do policjantów, pracowników Policji i ich rodzin ubezpieczonych w PZU. Jednym z nich jest uruchomiony w czerwcu 2008 roku program „Policja 2008” (kontynuacja programu „Policja 2001”), dofinansowujący Policję w zakresie m.in.: poprawy bezpieczeństwa policjantów i pracowników Policji, ochrony ich zdrowia i profilaktyki zdrowotnej oraz likwidacji zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w komisariatach.

PZU podjęło również stałą współpracę z Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie, której celem jest prewencja przeciwkradzieżowa oraz zwalczanie przestępczości ubezpieczeniowej. Zakres współpracy obejmuje seminaria szkoleniowe oraz wykłady.

Poniżej przedstawiamy materiały dot. uregulowania współpracy NSZZ Pracowników Policji z ubezpieczycielem.


1. Pismo Biura Komunikacji Społecznej KGP z dnia 22.01.2007 dot. możliwości zawarcia porozumienia z ubezpieczycielem pdf

2. Pismo Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ Pracowników Policji skierowane do NSZZ Policjantów w sprawie zapisów aneksu do umowy o Funduszu Prewencyjnym pdf

3. Porozumienie w sprawie programu grupowego ubezpieczenia policjantów i pracowników Policji „Policja 2008” pdf

4. Protokół ze spotkania organizacji związkowych działających w Policji, będących stroną umowy grupowego ubezpieczenia „Policja 2008” pdf

5. Umowa w sprawie Funduszu Prewencyjnego PW/19/2008 pdf

6. Program ubezpieczeniowy dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Policji oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci „Policja 2012” pdf

7. Wniosek o pomoc finansową z funduszu prewencyjnego PZU pdf

8. Regulamin funduszu prewencyjnego utworzonego w ramach programu ubezpieczeniowego „Policja 2008” pdf


Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *