Spotkanie z Szefem Służby Cywilnej – Panią Anitą Noskowską – Piątkowską

📣 W dniu 19 kwietnia 2024 r. w siedzibie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się spotkanie z Szefem Służby Cywilnej – Panią Anitą Noskowską – Piątkowską z przedstawicielami strony społecznej, czyli organizacji związkowych z instytucji państwowych kraju, w których zatrudnieni są pracownicy korpusu służby cywilnej, a wśród których nie mogło zabraknąć Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego […]

Konferencja naukowa „Zarządzanie i dowodzenie zasobami ludzkimi w organizacji”

W dniu 18 kwietnia 2024 r. w Akademii Policji w Szczytnie odbyła się konferencja naukowa „Zarządzanie i dowodzenie zasobami ludzkimi w organizacji”. Naszą organizację reprezentowała Joanna Rosińska – Wiceprzewodnicząca KKW. Celem konferencji była implementacja osiągnięć nauki na grunt praktyki zarządzania różnymi organizacjami w tym odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo.Podczas konferencji przedstawiono m.in zagadnienia dotyczące: bezpieczeństwa kadrowego jako […]

Nadzwyczajny Zjazd Delegatów NSZZ Pracowników Policji

📣 W dniach 9 – 12 kwietnia 2024 r. w Juracie odbył się Nadzwyczajny Zjazd Delegatów NSZZ Pracowników Policji, którego głównym celem było uchwalenie i wprowadzenie do stosowania (nowego) zbioru praw, przepisów, zasad postępowania i uprawnień, jakim jest Statut NSZZ Pracowników Policji. 📌 Przybyli z całego kraju Delegaci – przy profesjonalnej obecności i wiedzy prawnika […]

Posiedzenie Podkomisji stałej do spraw modernizacji i rozwoju Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa

W 11 kwietnia 2024 r. odbyło się posiedzenie Podkomisji stałej do spraw modernizacji i rozwoju Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa. W posiedzeniu z ramienia NSZZ Pracowników Policji uczestniczyła Wiceprzewodnicząca KKW – Joanna Rosińska. Przedmiotem posiedzenia były tematy niezwiązane bezpośrednio z Naszą grupą zawodową – inwestycje infrastrukturalne w Policji, wykorzystanie środków […]

Oferta rabatowa w sieci stacji paliw MOYA

📣 Miło Nam poinformować,że NSZZ Pracowników Policji zawarł porozumienie że spółką Anwim, właścicielem sieci stacji paliw MOYA. ❗Dzięki temu została przygotowana oferta rabatowa dla członków Naszej organizacji za pomocą Karty Pracowniczej w aplikacji Super MOYA. 📌 Rabaty na stacjach paliw MOYA: 🔵 10 gr/l na wszystkie paliwa 🔵 15% na ofertę gastronomiczna Caffe MOYA 💬 […]