Wojewódzki Zarząd Zakładowy NSZZ Pracowników Policji w Łodzi

PREZYDIUM WOJEWÓDZKIEGO ZARZĄDU ZAKŁADOWEGO

Lp. Pełniona funkcja Imię i nazwisko
1 Przewodniczący
2. Wiceprzewodnicząca Barbara Dąbrowska
3. Członek Elżbieta Kamińska
4. Członek Tomasz Migasiński

WOJEWÓDZKA KOMISJA REWIZYJNA

1. Przewodniczący
2. Członek Sławomir Chudzik