Sztandar Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Policji

Akt ufundowania sztandaru NSZZ Pracowników Policjipdf

Akt nadania sztandaru NSZZ Pracowników Policjipdf