Szkolny Zarząd Zakładowy NSZZ Pracowników Policji SP w Słupsku

Szkolny Zarząd Zakładowy

Lp. Pełniona funkcja Imię i nazwisko jednostka
1. Przewodniczący Andrzej Kowaleczka SP Słupsk
2. Wiceprzewodniczący Agnieszka Lipińska SP Słupsk
3. Sekretarz Andrzej Grodzki SP Słupsk
4. Skarbnik Anna Skarbińska SP Słupsk
5. Członek Paweł Chudzik SP Słupsk

Szkolna Komisja Rewizyjna

Lp. Pełniona funkcja Imię i nazwisko jednostka
1. Przewodniczący Krzysztof Jabczyński SP Słupsk
2. Członek Urszula Patyna SP Słupsk

* – osoby wybrane na nową kadencję 2011 – 2015