Wojewódzki Zarząd Zakładowy NSZZ Pracowników Policji w Olsztynie

Prezydium Zarządu Wojewódzkiego

Lp. Pełniona funkcja Imię i nazwisko jednostka
1. Przewodniczący Michał Borkowski KWP Olsztyn
2. Wiceprzewodnicząca Małgorzata Olszewska KWP Olsztyn
3. Wiceprzewodnicząca Beata Ceran KPP Ostróda
4. Sekretarz Małgorzata Masiulaniec KMP Olsztyn
6. Członek Marek Pensko KMP Elbląg
7. Członek Iwona Morawska KPP Szczytno

Członkowie Zarządu Wojewódzkiego

Lp. Imię i nazwisko jednostka
1. Anna Jaruszewska KPP Kętrzyn
2. Bożena Jasiołek KPP Braniewo
3. Kamila Mieczkowska KPP Pisz
4. Marzena Grzesiak KPP Węgorzewo
5. Marek Kisielewski KWP Olsztyn
6. Tomasz Krejczman KPP Ełk
7. Jarosław Wielgus KPP Giżycko
8. Elżbieta Perżyło KPP Gołdap

Wojewódzka Komisja Rewizyjna

Lp. Pełniona funkcja Imię i nazwisko jednostka
1. Przewodniczący Iwona Sieja KPP Szczytno
2. Członek Robert Janik KMP Elbląg
3. Członek Sylwia Szmurło KMP Olsztyn