Wojewódzki Zarząd Zakładowy NSZZ Pracowników Policji w Poznaniu

Prezydium Zarządu Wojewódzkiego

Lp. Pełniona funkcja Imię i nazwisko jednostka
1. Przewodnicząca Małgorzata Repczyńska KWP Poznań
2. Wiceprzewodnicząca Justyna Wolnik KPP Wolsztyn
3. Wiceprzewodnicząca Magdalena Malczyk KWP Poznań
4. Członek
5. Członek
6. Członek
7. Członek