Szkolny Zarząd Zakładowy NSZZ Pracowników Policji SP w Pile

ZARZĄD  SZKOLNY

 

Lp. Pełniona funkcja Imię i nazwisko jednostka
1. Przewodniczący Marcin Wytrzyszczewski SP Piła
2. Wiceprzewodnicząca Lucyna Gruntkowska SP Piła

 

3. Skarbnik Elżbieta Smęt SP Piła
4. Sekretarz Anna Fons SP Piła
5. Członek Danuta Prusinowska SP Piła

 

SZKOLNA KOMISJA REWIZYJNA

Lp. Pełniona funkcja Imię i nazwisko jednostka
1. Członek Marianna Wieczorek SP Piła