Wojewódzki Zarząd Zakładowy NSZZ Pracowników Policji w Opolu

PREZYDIUM ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO

Lp. Pełniona funkcja Imię i nazwisko jednostka
1. Przewodniczący Janusz Bochenek KWP Opole
2. Wiceprzewodniczący Wiesław Zawiślak KPP Prudnik
3. Skarbnik Zbigniew Czyżewski KWP Opole
4. Sekretarz Grażyna Bursy KWP Opole
5. Członek Karol Russ KPP Nysa
6. Członek Bożena Rusin KPP Nysa

CZŁONKOWIE ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO

Lp. Imię i nazwisko jednostka
1. Dariusz Żygadło KMP Opole
2. Jacek Sewruk KPP Brzeg
3. Barbara Wąsik KPP Głubczyce
4. Andrzej Kukliński KPP Kędzierzyn-Koźle
5. Roman Ziółkiewicz KPP Kluczbork
6. Wiesław Plichta KPP Krapkowice
7. Dominika Hariasz KPP Namysłów
8. Danuta Burkat KPP Prudnik
9. Karol Ross KPP Nysa
10. Zbigniew Czyżewski KWP Opole
11. Grażyna Janas KPP Strzelce

                         WOJEWÓDZKA KOMISJA REWIZYJNA

Lp. Imię i nazwisko
1. Iwona Kampa – Przewodnicząca WKR
2. Agnieszka Grędziak – Członek WKR
3. Joanna Pastyrczyk – Członek WKR

                       Delegaci na Krajowy Zjazd/Konferencję Delegatów NSZZ PP

Lp. Imię i nazwisko
1. Janusz Bochenek
2. Zbigniew Czyżewski
3. Karol Russ