Wojewódzki Zarząd Zakładowy NSZZ Pracowników Policji w Kielcach

                                                     PREZYDIUM ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO

Lp. Pełniona funkcja Imię i nazwisko jednostka
1. Przewodniczący Marian Ciuła KWP Kielce
2. Wiceprzewodniczący Mariusz Banaś KWP Kielce
3. Wiceprzewodnicząca Marzena Szczerba KWP Kielce
4. Członek Witold Nowakowski KWP Kielce
5. Członek Wiesław Gębski KWP Kielce
6. Członek Alina Zięba KWP Kielce

                                                   WOJEWÓDZKA KOMISJA REWIZYJNA

Lp. Pełniona funkcja Imię i nazwisko jednostka
1. Przewodniczący Krzysztof Dybka KWP Kielce
2. Członek Bożena Mofina KWP Kielce
3. Członek Bożena Ciuła KWP Kielce

 

                                                 DELEGACJI NA KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW

 

1. Krzysztof Dybka KWP Kielce
2. Mariusz Banaś KWP Kielce