Jubileusz XX-lecia NSZZ Pracowników Policji w Poznaniu

W dniach 5 – 6 maja br. odbywały się obchody Jubileuszu XX-lecia Wojewódzkiego Zarządu Zakładowego NSZZ Pracowników Policji w Poznaniu. Uroczystości rozpoczęła msza św. w Kościele Garnizonowym Policji przy ul. Swoboda, której przewodniczył Ks. Prałat Stefan Komorowski. Następnie uczestnicy i goście wzięli udział w uroczystej gali, która odbyła się w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Gospodarzem uroczystości była Przewodnicząca WZZ NSZZ Pracowników Policji w Poznaniu Lucyna Jaworska-Wojtas, a honorowymi gośćmi długoletnia Przewodnicząca Genowefa Wrzesińska-Fojud oraz Przewodnicząca Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ Pracowników Policji Małgorzata Lewicka wraz z członkami Prezydium. Uroczystość swoją obecnością uświetnił również Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu insp. Tomasz Trawiński oraz były Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu nadinsp. Zdzisław Centkowski. Rozpoczynając uroczystość głos zabrała Przewodnicząca Lucyna Jaworska-Wojtas oraz była Przewodnicząca Genowefa Wrzesińska-Fojud, następnie uczestnicy obejrzeli prezentację multimedialną przedstawiającą dotychczasową historię związku. Kolejnym punktem był przerywnik artystyczny w postaci recytacji utworu literackiego przez Elżbietę Garczyńską, pracownika Wydziału Finansów KWP w Poznaniu. Centralną częścią uroczystej gali było wręczenie odznaczeń w postaci statuetek oraz medali XX-lecia NSZZ Pracowników Policji w Poznaniu gościom oraz wyróżnionym pracownikom Policji garnizonu wielkopolskiego. Następnie Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu insp. Tomasz Trawiński oraz przybyli goście złożyli na ręce Przewodniczącej podziękowania i życzenia. Zakończeniem spotkania na sali konferencyjnej był występ artystyczno-wokalny w wykonaniu Agaty Lejby-Migdalskiej. Po zakończeniu części oficjalnej goście i uczestnicy uroczystości zostali zaproszeni na poczęstunek do Klubu Policyjnego.

Dalsza część obchodów Jubileuszu XX-lecia WZZ NSZZ Pracowników Policji w Poznaniu odbyła się w hotelu „Biały” w Skorzęcinie i składała się ona z uroczystej kolacji, przed którą Przewodnicząca dokonała wręczenia kolejnych odznaczeń, a zaproszeni goście wygłosili krótkie przemowy.

W drugim dniu obchodów uczestnicy po wspólnym śniadaniu wzięli udział w szkoleniu i zakończyli pobyt wspólnym spotkaniem przy kawie, które stanowiło okazję do podzielenia się refleksją na temat dalszych planów rozwoju naszej organizacji.

Zdjęcia z ramienia WZZ NSZZ Pracowników Policji w Poznaniu wykonał Zbigniew Pośpiech.