W 2019 roku Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników uroczyście obchodził jubileusz 100 lat powstania Polskiej Policji. Przedstawiciele Wojewódzkich i Szkolnych Zarządów Zakładowych NSZZ Pracowników Policji w swoich garnizonach na uroczystych odprawach, Świętach Policji jak również podczas spotkań       z pracownikami, okolicznościowymi medalami 100-lecia powstania Policji Państwowej” dziękowali osobą zaprzyjaźnionym za pomoc, wsparcie oraz życzliwość okazywaną Naszej Organizacji. W tych uroczystościach uczestniczyli również członkowie Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ PP wręczając osobą wyróżnionym medale. Osoby wyróżniane  otrzymywały drobne upominki, a to wszystko było możliwe dzięki wsparciu jakie Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Policji otrzymał od Sponsora Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

          W drugiej połowie 2019 roku w Hotelu „SORAJ”  w Wieliczce pod Krakowem odbyły się centralne uroczystości Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Policji upamiętniające między innymi 100 lat powstania Policji Państwowej. W trakcie uroczystej kolacji gościom tych wydarzeń zostały wręczone okolicznościowe statuetki, medale, oraz szklane tabliczki pamiątkowe. Z Wieliczki delegacja naszego Związku udała się na uroczyste „Spotkania Jasnogórskie” gdzie uczestniczyliśmy              w oficjalnej  Mszy Świętej w intencji Polskiej Policji oraz wszystkich policjantów                    i pracowników Policji.

Wszystkie te wydarzenia nie byłyby możliwe do przeprowadzenia, gdyby nie nasz oficjalny Sponsor tych wydarzeń, partner na którego zawsze możemy liczyć, Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.