Pismo Przewodniczącej GKR NSZZ PP do Przewodniczącej ZZPP

W związku z pojawiającymi się przestrzeni publicznej pismami szkalującymi Nasz Związek oraz osoby reprezentujące NSZZ PP przedstawiamy stanowisko GKR w tym zakresie z prośbą o zapoznanie wszystkich pracowników Policji, które także zostało przekazane Przewodniczącej ZZPP Danucie Hus.

Z pismem można zapoznać się tutaj…