Jubileusz XX-lecia WZZ NSZZ Pracowników Policji w Bydgoszczy

W dniu 7 października 2015 roku w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy odbyły się uroczyste obchody jubileusz XX – lecia NSZZ Pracowników Policji.

Przewodniczący WZZ NSZZ Pracowników Policji w Bydgoszczy Zbigniew Szmigiero powitał przybyłych gości. Następnie w swoim wystąpieniu nawiązał do historii powstania i tworzenia Związku w kraju i województwie. Następnie podzielił się refleksjami dotyczącym działalności na przestani 20 lat istnienia organizacji. Z okazji obchodów zasłużonym działaczom oraz osobom wspierającym związkową działalność wręczono podziękowania oraz medale okolicznościowe upamiętniające jubileusz.

Podczas uroczystości przedstawiciele WZZ NSZZ Pracowników Policji złożyli na ręce Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy nadinsp. Krzysztofa Zgłobickiego, Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Jarosława Hermańskiego oraz Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego Forum ZZ Andrzeja Arndta podziękowanie za zaangażowanie w działalność związkową oraz wiele lat wzajemnej współpracy. Następnie głos zabrali zaproszeni goście, którzy z okazji jubileuszu w swoich wystąpieniach podkreślali ogromną rolę związków jako organizacji reprezentującej interesy pracowników Policji jednocześnie dokonali wpisu do księgi pamiątkowej.

Poniżej prezentujemy galerię zdjęć z uroczystości.