Szkolny Zarząd Zakładowy NSZZ Pracowników Policji SP w Pile

ZARZĄD  SZKOLNY

 

Lp. Pełniona funkcja Imię i nazwisko jednostka
1. Przewodniczący Mariusz Szymowski SP Piła
2. Wiceprzewodniczący Jan Załachowski SP Piła
3. Skarbnik Elżbieta Smęt SP Piła
4. Sekretarz Anna Fons SP Piła
5. Członek Anna Adamkiewicz SP Piła

SZKOLNA KOMISJA REWIZYJNA

Lp. Pełniona funkcja Imię i nazwisko jednostka
1. Członek Marianna Wieczorek SP Piła