Druki

Wzór decyzji Zarządu NSZZ Pracowników Policji w sprawie przyjęcia członka pdf

NOWY wzór deklaracji członkowskiej NSZZ Pracowników Policji