Druki

Wzór decyzji Zarządu NSZZ Pracowników Policji w sprawie przyjęcia członka pdf

NOWY wzór deklaracji członkowskiej NSZZ Pracowników Policji 

Klauzula informacyjna RODO dla Członków NSZZ Pracowników Policji pdf