Druki

Wzór decyzji Zarządu NSZZ Pracowników Policji w sprawie przyjęcia członka pdf

Wzór deklaracji członkowskiej NSZZ Pracowników Policji pdf