Wojewódzki Zarząd Zakładowy NSZZ Pracowników Policji w Kielcach

PREZYDIUM ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO

Lp. Pełniona funkcja Imię i nazwisko jednostka
1. Przewodniczący Marian Ciuła KWP Kielce
2. Wiceprzewodniczący Mariusz Banaś KWP Kielce
3. Sekretarz Janusz Arendarski KWP Kielce
4. Skarbnik Krzysztof Dybka KWP Kielce
5. Członek Dariusz Skowronek KWP Kielce
6. Członek Alina Zięba KWP Kielce

WOJEWÓDZKA KOMISJA REWIZYJNA

Lp. Pełniona funkcja Imię i nazwisko jednostka
1. Przewodniczący Sebastian Sputo KWP Kielce
2. Członek Wileta Białacka KWP Kielce
3. Członek Marek Kowecki KWP Kielce

* – osoby wybrane na nową kadencję 2011 – 2015