Wojewódzki Zarząd Zakładowy NSZZ Pracowników Policji w Krakowie

Prezydium Zarządu Wojewódzkiego

Lp. Pełniona funkcja Imię i nazwisko jednostka
1. Przewodniczący Ryszard Kalinowski KPP Zakopane
2. Wiceprzewodnicząca Jolanta Mistak KWP Kraków
3. Wiceprzewodniczący Jacek Knapik KPP Proszowice
4. Członek Patrycjusz Kosowski KPP Chrzanów
5. Skarbnik Katarzyna Galica KPP Zakopane

Członkowie Zarządu Wojewódzkiego

Lp. Imię i nazwisko jednostka
1. Ewelina Błaszczyk KPP Kraków
2. Bogdan Pająk KPP Limanowa
3. Barbara Garus KPP Miechów
4. Maria Łukasik KMP Nowy Sącz
5. Urszula Kufel KPP Oświęcim
6. Katarzyna Lik KPP Sucha Beskidzka
7. Barbara Kosek KPP Wadowice
8. Ryszard Kalinowski KPP Zakopane

 

Wojewódzka Komisja Rewizyjna

Lp. Pełniona funkcja Imię i nazwisko jednostka
1. Przewodnicząca Zbigniew Wąż KPP Kraków
2. Członek
Zofia Janiczak KPP Wadowice
3. Członek Wiesław Rajca emeryt

                                  Delegaci na Konferencje/Zjazdy Krajowe

Lp. Imię i nazwisko jednostka
1. Ryszard Kalinowski KPP Zakopane
2. Jolanta Mistak KWP Kraków
3. Jacek Knapik KPP Proszowice
4. Katarzyna Galica KPP Zakopane