Artykuł w Gazecie Prawnej na temat akcji protestacyjnej służb podległych MSWiA

Pouczenia zamiast mandatów, oflagowanie komend oraz tysiące listów skierowanych na ręce premiera z poparciem żądań związkowców – tak od dzisiaj wyglądać ma kolejna odsłona protestu służb mundurowych. – Atmosfera w służbach jest bojowa. Od marca czekamy na podpisanie porozumienia z resortem spraw wewnętrznych w sprawie naszych postulatów. Za każdym razem słyszymy tylko deklaracje dotyczące chęci […]

Aktywność Forum Związków Zawodowych w mediach

Poniżej prezentujemy odnośniki do artykułów internetowych i prasowych, w których mowa jest o działalności Forum Związków Zawodowych na rzecz interesów pracowników sfery budżetowej. Zachęcamy do zapoznania się z tymi materiałami. Związki atakują budżet. „Chcemy wyższej płacy minimalnej i urealnienia danych”  Nie ma porozumienia w sprawie podwyżek w budżetówce Protest Policjantów z poparciem centrali związkowej  Dialog […]

Wywiad w Gazecie Prawnej z Piotrem Dudą Przewodniczącym NSZZ „Solidarność”

Poniżej prezentujemy fragment artykułu Gazety Prawnej, w którym Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr Duda wypowiada się na temat warunków zatrudnienia pracowników sfery budżetowej. W wywiadzie jest też mowa o służbach mundurowych. – Już nie prosimy o odmrożenie odpisu na zakładowy fundusz i wskaźnika wzrostu płac w sferze budżetowej. Żądamy tego. W razie odmowy będziemy przygotowywać się […]

Pismo do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

W dniu 7 lipca br. za pismem nr P-52/208 Przewodnicząca KKW NSZZ Pracowników Policji wezwała Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego do udzielenia odpowiedzi na pisma otrzymane od pracowników Policji. W pismach tych pracownicy Policji (apel – szczegóły) informowali Pana Ministra o tragicznej i stale pogarszającej się sytuacji płacowej. Lekceważące podejście strony rządowej do […]

Pismo do Wiceministra Jarosława Zielińskiego

W dniu 6 lipca br. za pośrednictwem kancelarii prawnej Kijewski-Graś Przewodnicząca KKW NSZZ Pracowników Policji skierowała na ręce Sekretarza Stanu MSWiA Jarosława Zielińskiego pismo dot. porozumienia stron w sprawie prac nad poprawą warunków pracy i płacy pracowników Policji. Korespondencja ta jest odpowiedzią na brak reakcji ze strony MSWiA na przekazany w trakcie zeszłorocznej debaty projekt […]