Podwyżki 2022 – Stanowisko Porozumienia Organizacji Związkowych Reprezentujących Pracowników Policji

Koleżanki i Koledzy – Pracownicy Policji! W dniu 20 stycznia 2022 r. odbyło się posiedzenie Zespołu, (powołanego Decyzją Komendanta Głównego Policji) z udziałem Przedstawicieli Strony Służbowej KGP, a następnie spotkanie – już we własnym gronie – uczestników Porozumienia Organizacji Związkowych (zgodnie z logo podanymi na załączonym do postu piśmie). Z „ramienia” NSZZ Pracowników Policji w […]

Komunikat

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Policji – w nawiązaniu do informacji sprzed kilku dni dot. senackiej poprawki do ustawy budżetowej na 2022 r. w sprawie zwiększenia środków, w tym na wzrost naszych wynagrodzeń – informuje, że w dniu 19.01.22r. odbyło się posiedzenie Komisji Finansów Publicznych. Przedmiotem prac było właśnie rozpatrzenie uchwały Senatu RP w sprawie […]

Komunikat

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Policji informuje, iż w dniu 12.01.22r. odbyło się posiedzenie komisji senackiej – Komisji Budżetu i Finansów Publicznych. Przedmiotem prac była Ustawa Budżetowa na rok 2022. Podczas obrad komisji pod głosowanie poddane były zgłoszone poprawki, m.in poprawka nr 5 w sprawie wzrostu wynagrodzeń pracowników cywilnych Policji i Straży Granicznej o wartość […]

INFORMACJA

Porozumienie Organizacji Związkowych Reprezentujących Pracowników Policji, którego członkiem jest NSZZ Pracowników Policji, zwróciło się do Komendanta Głównego Policji z wnioskiem o spełnienie ustawowych praw związków zawodowych – prawa do uczestniczenia w procesie tworzenia zasad podziału środków na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w jednostkach sektora finansów publicznych. Jednocześnie przypominamy, że wzrost wynagrodzeń pracowników Policji w 2022 […]