Skrócenie czasu pracy z powodu wysokich temperatur

W załączeniu prezentujemy pismo z dnia 1 sierpnia br. skierowane do Komendantów jednostek szczebla KWP/KSP/BSWP/CBŚP oraz Szkół Policji poruszające problem warunków pracy w obecnie panującej wysokiej temperaturze powietrza. Takie warunki pogodowe powodują zwiększoną temperaturę w pomieszczeniach pracy, nierzadko przekraczające 30 st. C (przy braku klimatyzacji). Zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP są to warunki, które można uznać […]

Pismo do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

W załączeniu prezentujemy pismo z dnia 2 sierpnia br. skierowane do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego dot. wyznaczenia terminu spotkania z Prezydium Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ Pracowników Policji. Jest to kolejne wystąpienie o podjęcie dialogu przez stronę rządową i wyrażenie w ten sposób szacunku grupie ponad 25 tys. pracowników zapewniających sprawne funkcjonowanie Polskiej […]

Pismo do Prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego

W załączeniu prezentujemy pismo z dnia 25 lipca br. skierowane przez Przewodniczącą KKW NSZZ Pracowników Policji do Prezesa Partii Prawo i Sprawiedliwość Jarosława Kaczyńskiego. W piśmie tym opisana jest bardzo trudna sytuacja pracowników Policji, a także brak działań strony rządowej na rzecz jej poprawy. Załączniki do pisma stanowią tabele uposażeń, podsumowanie zeszłorocznej debaty z udziałem […]

Pismo do Premiera

W załączeniu prezentujemy pismo z dnia 25 lipca br. skierowane w imieniu Przewodniczącej KKW NSZZ Pracowników Policji przez Kancelarię Prawną Gijewski-Graś sp.k. do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego dot. braku jakiejkolwiek reakcji strony rządowej na korespondencję dot. sytuacji pracowników Policji kierowaną przez NSZZ Pracowników Policji w okresie od dnia 5 grudnia 2017 roku do chwili […]