Kondolencje

Łącząc się w żałobie i smutku po śmierci Męża naszej drogiej koleżanki Krystyny Maculewicz Przewodniczącej WZZ NSZZ Pracowników Policji w Gdańsku, chcielibyśmy złożyć wyrazy szczerego współczucia – koleżanki i koledzy członkowie NSZZ Pracowników Policji. Informujemy, że pogrzeb odbędzie się w dniu 2 czerwca br.

Spotkanie wiceministra Jarosława Zielińskiego z przedstawicielami NSZZ Pracowników Policji

W dniu 17 maja br. wiceminister Jarosław Zieliński spotkał się z przedstawicielami NSZZ Pracowników Policji. Podczas spotkania przedstawiciele Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego przedstawili postulaty Związku dotyczące uregulowania warunków zatrudnienia pracowników Policji w sposób dostosowany do specyfiki pracy, zapewnienia wzrostu wynagrodzeń oraz podpisania Porozumienia z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wiceminister Jarosław Zieliński zadeklarował wolę poszukiwania […]

Pismo do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

W załączeniu prezentujemy pismo z dnia 11.05.2018 roku skierowane przez Przewodniczącą KKW NSZZ Pracowników Policji do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego. Pismo to informuje Pana Ministra o podjęciu przez NSZZ Pracowników Policji działań będących rezultatem braku reakcji strony rządowej na wcześniejsze postulaty oraz brak podjęcia współpracy w celu wypracowania konkretnych rozwiązań. Działania te […]

Apel pracowników Policji do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Zgodnie z ustaleniami z obrad KKW NSZZ Pracowników Policji z dnia 21 marca 2018 roku oraz podjętej Uchwały dot. przeprowadzenia akcji doinformowania kierownictwa MSWiA o liczbie, roli, zadaniach oraz tragicznej sytuacii płacowej pracowników cywilnych zatrudnionych w jednostkach Policji przez każdą instancję naszej organizacji związkowej w załączeniu prezentujemy dokument stanowiący apel pracownika, który winien być skierowany na ręce Ministra Spraw […]

Pismo do Ministra Joachima Brudzińskiego

Poniżej zamieszczamy pismo skierowane przez Przewodniczącą KKW NSZZ Pracowników Policji Małgorzatę Lewicką do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego. W imieniu pracowników Policji wyrażamy oburzenie brakiem reakcji MSWiA na poruszane w ostatnim czasie problemy naszej grupy zawodowej oraz kierowaną w tej sprawie do Pana Ministra korespondencję. Pismo z dnia 27 kwietnia br.