Pismo dotyczące realizacji podwyżek w 2020 roku.

Realizując oczekiwania pracowników, dnia 16 stycznia 2020 roku Przewodnicząca KKW NSZZ PP – kol. Bożena Cichorska, wystąpiła z pismem do kierownictwa Policji o przekazanie informacji na temat zasad realizacji regulacji podwyżki płac dla pracowników, która to zapewniona już była w podpisanym porozumieniu z dnia 26 września 2018 roku, miedzy Ministrem Spraw Wewnętrznych a stroną związkową. […]

Informacja o Nadzwyczajnym Zjeździe Delegatów w Broku

W dniach 04 – 05.12.2019 r. w Broku, odbył się Nadzwyczajny Zjazd Delegatów NSZZ Pracowników Policji, który dopełnił wszystkie statutowe wymogi Organizacji, dotyczące prawomocności uchwał Zjazdu. W pierwszym dniu obrad, delegaci omówili i przegłosowali uchwałę o pozostawieniu w mocy wszystkich decyzji oraz uchwał podjętych przez delegatów w dniach 25 – 27 września 2019 roku w […]

Ostatnie pożegnanie…

Z przykrością oraz wielkim smutkiem informujemy, że w dniu 03 grudnia 2019 roku zmarł śmiercią tragiczną Nasz kolega z WZZ Kraków Mariusz Fedor Mariusza zapamiętamy jako wspaniałego przyjaciela i kolegę, który był zawsze chętny do pomocy oraz niezmiernie aktywny w społecznej pracy dla Naszej Organizacji, pełen ciepła, pogody ducha oraz empatii, na zawsze pozostanie w Naszych […]