Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej

W dniu 9 lutego br. wpłynęło do Kancelarii Prawnej Kijewski Graś. sp.k. pismo skierowane z Centrum Informacyjnego Rządu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów stanowiące odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 18 stycznia br. Załącznik do pisma stanowi analiza zatrudnienia na stanowiskach laboratoryjnych w laboratoriach kryminalistycznych Policji. Poniżej zamieszczono przedmiotowy dokument. Pismo z dnia […]

Nasza wizyta na XXI Europejskim Kongresie Policji w Berlinie

„Lepsza współpraca dla bezpieczeństwa” – to hasło tegorocznego XXI Europejskiego Kongresu Policji w Berlinie, w którym wzięli udział przedstawicie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Policji pod przewodnictwem Małgorzaty Lewickiej oraz Lucyny Jaworskiej -Wojtas. Kongres ten jest międzynarodowym forum, rozumianym jako platforma informacyjna dla decydentów Policji i organy bezpieczeństwa z Niemiec i całej Europy.  Promuje on […]

Narada kadry kierowniczej Policji w Szczytnie

– Silne państwo i bezpieczni obywatele, to dobrze wyposażona Policja oraz dobrze opłacani funkcjonariusze, którzy są pełni przekonania, że praca w Policji to służba – powiedział szef MSWiA Joachim Brudziński podczas odprawy kadry kierowniczej Policji w Szczytnie. Było to pierwsze spotkanie ministra, w którym uczestniczyli komendanci wojewódzcy oraz rektorzy szkół policyjnych. Minister Joachim Brudziński przed odprawą z […]

Podpisanie porozumienia określającego zasady współpracy Komendanta Głównego Policji ze związkami zawodowymi

W dniu 4 stycznia 2018 roku zostało podpisane porozumienie określające zasady współpracy Komendanta Głównego Policji z zarządami organizacji związkowych, które zrzeszają pracowników Komendy Głównej Policji. sygnatariuszem z Wojewódzkiego Zarządu Zakładowego NSZZ PP był Przewodniczący kol. Karol Kupiec. Porozumienie 

Joachim Brudziński nowym ministrem spraw wewnętrznych i administracji

Joachim Brudziński, dotychczasowy wicemarszałek Sejmu został powołany w dniu 9 stycznia br. przez Prezydenta Andrzeja Dudę na stanowisko Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Nowego szefa MSWiA wprowadził do ministerstwa Mariusz Błaszczak, który objął stanowisko Ministra Obrony Narodowej. Nowy szef MSWiA urodził się 4 lutego 1968 r. Ukończył Szkołę Sportów Letnich im. Bohaterów Sądecczyzny w Nowym […]