Komunikat

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Policji – w nawiązaniu do informacji sprzed kilku dni dot. senackiej poprawki do ustawy budżetowej na 2022 r. w sprawie zwiększenia środków, w tym na wzrost naszych wynagrodzeń – informuje, że w dniu 19.01.22r. odbyło się posiedzenie Komisji Finansów Publicznych. Przedmiotem prac było właśnie rozpatrzenie uchwały Senatu RP w sprawie […]

Komunikat

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Policji informuje, iż w dniu 12.01.22r. odbyło się posiedzenie komisji senackiej – Komisji Budżetu i Finansów Publicznych. Przedmiotem prac była Ustawa Budżetowa na rok 2022. Podczas obrad komisji pod głosowanie poddane były zgłoszone poprawki, m.in poprawka nr 5 w sprawie wzrostu wynagrodzeń pracowników cywilnych Policji i Straży Granicznej o wartość […]

INFORMACJA

Porozumienie Organizacji Związkowych Reprezentujących Pracowników Policji, którego członkiem jest NSZZ Pracowników Policji, zwróciło się do Komendanta Głównego Policji z wnioskiem o spełnienie ustawowych praw związków zawodowych – prawa do uczestniczenia w procesie tworzenia zasad podziału środków na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w jednostkach sektora finansów publicznych. Jednocześnie przypominamy, że wzrost wynagrodzeń pracowników Policji w 2022 […]

Zalecenia KGP – wynagrodzenie minimalne

W dniu 29.12.21r. Porozumienie Organizacji Związkowych Reprezentujących Pracowników Policji otrzymało z Komendy Głównej Policji notatkę służbową w sprawie zaleceń podwyższenia od 1 stycznia 2022 roku wynagrodzeń pracowników Policji, których wynagrodzenie jest niższe niż określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2021 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki […]