Wsparcie FZZ w sprawie zorganizowania spotkania w MSWiA

W dniu 10 września 2020 roku, Przewodnicząca Forum Związków Zawodowych kol. Dorota Gardias, w imieniu NSZZ PP wystosowała do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Mariusza Kamińskiego, pismo dotyczące zorganizowania spotkania w sprawie sytuacji pracowników Policji z przedstawicielami NSZZ PP kol. Bożeną Cichorską oraz kol. Anną Kwasiborską. Z pismem można zapoznać się tutaj….

Warsztaty promowania profilaktyki zdrowotnej „choroby cywilizacji – jak im zapobiegać poprzez zdrowe nawyki żywieniowe oraz ćwiczenia ruchowe”.

W dniach od 7 do 10 września 2020 r., w Mielnie (zachodniopomorskie) – dzięki wsparciu finansowemu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie – Krajowa Komisja Wykonawcza Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Policji zorganizowała i przeprowadziła cykl szkoleń poświęconych tematom związanym z chorobami cywilizacji. Wpisując się w profil PZU na Życie […]

              W 2019 roku Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników uroczyście obchodził jubileusz 100 lat powstania Polskiej Policji. Przedstawiciele Wojewódzkich i Szkolnych Zarządów Zakładowych NSZZ Pracowników Policji w swoich garnizonach na uroczystych odprawach, Świętach Policji jak również podczas spotkań       z pracownikami, okolicznościowymi medalami „100-lecia powstania Policji Państwowej” dziękowali osobą zaprzyjaźnionym […]