Wypłata podwyżek 9 kwietnia 2020 roku.

W dniu 31 marca 2020 roku, Przewodnicząca KKW NSSZ PP, koleżanka Bożena Cichorska otrzymała odpowiedź z Biura Finansów KGP, iż realizacja wypłat podwyżek wraz ze spłatą od stycznia 2020 roku nastąpi w dniu 9 kwietnia roku bieżącego. Mając na uwadze różne pory księgowań przez Banki, należy spodziewać się iż najpóźniej do dnia 10 kwietnia wszyscy […]

Pismo ws. realizacji podwyżek skierowane do Komendanta Głównego Policji

Przewodnicząca KKW NSZZ Pracowników Policji wystosowała pismo do Pana Komendanta Głównego Policji z zapytaniami o termin i sposób realizacji podwyżek płac dla pracowników Policji w wysokości 6 %, planowanych do realizacji z wyrównaniem od 1 stycznia 2020. Z chwilą uzyskania odpowiedzi niezwłocznie ją przekażemy. Z tekstem pisma zapoznacie się tutaj.