Wypalenie zawodowe będzie traktowane jak choroba. Będzie można dostać na nie L4

Od przyszłego roku osoby cierpiące na wypalenie zawodowe będą mogły odetchnąć z ulgą. Schorzenie to ma zostać oficjalnie uznane przez Międzynarodową Klasyfikację Chorób i Problemów Zdrowotnych za jednostkę chorobową. A co za tym idzie, borykający się z poczuciem wypalenia pracownicy zdobędą większe prawa, takie jak możliwość uzyskania z tego tytułu zwolnienia lekarskiego.   Pełny tekst […]

Posiedzenie Zarządów – WNSZZP województwa mazowieckiego oraz WZZ w Radomiu NSZZ Pracowników Policji

W dniach 16 -17 września 2021 odbyły się posiedzenia Zarządów: Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów województwa mazowieckiego oraz Wojewódzkiego Zarządu Zakładowego w Radomiu NSZZ Pracowników Policji w czasie których – między innymi – podjęto ważną decyzję o podpisaniu Porozumienia o współpracy pomiędzy Zarządami związków zawodowych środowiska Policji garnizonu mazowieckiego. Nadto obydwa Zarządy – oprócz […]

Wynagrodzenie chorobowe, gdy zwolnienie lekarskie przypada na weekend

Ustalenie wynagrodzenia za pracę w stałej miesięcznej wysokości, jeśli pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim i nabywa prawo do świadczenia chorobowego, następuje w oparciu o przepis § 11 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, […]

Nasze kondolencje

Krajowa Komisja Wykonawcza NSZZ Pracowników Policji oraz Koledzy i Koleżanki z WZZ w Katowicach składają rodzinie kondolencje z powodu śmierci Naszej Koleżanki i Przyjaciółki Barbary Kowalik. Barbara Kowalik była wieloletnim członkiem Naszej Organizacji, członkiem Zarządu NSZZ Pracowników Policji w KMP w Jaworznie, zasłużonym działaczem i społecznikiem. Do końca była z Nami…. Prosimy o przyjęcie wyrazów […]

WNIOSEK POROZUMIENIA ORGANIZACJI ZWIĄZKOWYCH REPREZENTUJĄCYCH PRACOWNIKÓW POLICJI O SPOTKANIE Z WICEMINISTREM WĄSIKIEM.

Koleżanki i Koledzy przedstawiamy do Waszej wiadomości wniosek Porozumienia Organizacji Związkowych Reprezentujących Pracowników Policji do wiceministra spraw wewnętrznych Pana Macieja Wąsika z dnia 10 września 2021 r. Organizacje związkowe zrzeszające pracowników Polska Policja wnoszą do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji o przedyskutowanie: 1) projektu ustawy modernizacyjnej wraz z założeniami planowanych podwyżek pracowników […]