Krajowy Zjazd Delegatów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Policji

W dniach 22-25 listopada w Juracie odbył się Krajowy Zjazd Delegatów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Policji. Szanowni Delegaci wybrali na kadencję 2022-2026 skład Prezydium Krajowej Komisji Wykonawczej, skład nadrzędnego organu kontrolnego związku Głównej Komisji Rewizyjnej oraz skład Komisji Etyki: PREZYDIUM Przewodnicząca – kol. Bożena Cichorska – WZZ w Szczecinie Wiceprzewodniczący: – kol. Anna Kwasiborska […]

Spotkanie z Panią poseł Magdaleną Sroką

Dzień 22 listopada 2022r. zapisze się w historii NSZZ Pracowników Policji nie tylko jako rozpoczynający Krajową Konferencję Delegatów NSZZ PP, ale też jako ten, w którym odbyło się – ogromnie dla nas ważne – spotkanie z Panią Poseł Magdaleną Sroką Magdalena Sroka. Pani Poseł doskonale zna realia środowiska policyjnego, albowiem wywodzi się z niego. Choć […]

Poprawki do ustawy budżetowej posłów Lewicy

Szanowne Koleżanki i KoledzyPracownicy Policji W dniu dzisiejszym Pan Poseł Jan Szopiński poinformował nas o złożeniu przez parlamentarzystów Lewicy – Jana Szopińskiego, Wiesława Szczepańskiego, Rafała Adamczyka, Karolinę Pawliczak –  poprawki do ustawy budżetowej dedykowanej w naszej sprawie, w sprawie pracowników Policji dla których Państwo Parlamentarzyści domagają się w złożonej przez siebie poprawce dodatkowych środków w […]