Pismo do Prezydenta RP

Poniżej przedstawiamy treść pisma, które dwie – największe Organizacje związkowe skupiające pracowników Policji (w tym oczywiście NSZZ PP) – skierowały do Prezydenta RP. Pismo jest nie tylko wyrazem kurtuazyjnego podziękowania za ciepłe słowa, skierowane pod adresem pracowników Policji podczas obchodów Święta naszej Formacji w dniu 23 lipca br. w Katowicach, ale też ma zadanie skierowania […]

CENTRALNE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI W KATOWICACH

W dniu 23 lipca 2022r. w Katowicach odbyły się Centralne Obchody Święta Policji. Z ramienia NSZZ Pracowników Policji w tej podniosłej uroczystości uczestniczyła Bożena Cichorska Przewodnicząca Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ PP. Wszystkim odznaczonym, awansowanym jeszcze raz serdecznie gratulujemy. Dziękujemy gen.insp. Jarosławowi Szymczykowi Komendantowi Głównemu Policji za zaproszenie i możliwość wspólnego świętowania 103 rocznicy powstania Polskiej […]

ULGA DLA CZŁONKÓW ZWIĄZKU !

Od 1 stycznia tego roku w rozliczeniu podatkowym można odliczyć ulgę z tytułu składek członkowskich na rzecz związków zawodowych. W ramach „Niskich Podatków” – w ostatnim czasie – limit ulgi zwiększył się z 300 zł. do 500 zł. Jeżeli składkę związkową potrąca z wynagrodzenia pracodawca, to informację o potrąceniu zamieszcza w PIT-11. W sytuacji gdy […]