Odpowiedzi w sprawie redukcji zatrudnienia i obniżania wynagrodzeń Pracowników Policji.

Do siedziby związku wpłynęły odpowiedzi od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Mariusza Kamińskiego oraz Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji do kontaktów ze Związkami Zawodowymi  Pana dr Tomasza Szankina, które jednoznacznie wskazują iż nie będzie redukcji etatów pracowników Policji, jak obniżek wynagrodzeń, które miały być wprowadzone zgodnie z Specustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem […]

Spec ustawa o redukcji zatrudnienia nie obejmie Pracowników Policji…

W dniu 27 kwietnia 2020 roku z Przewodniczącą KKW NSZZ PP kol. Bożeną Cichorską skontaktował się Pan Michał Prószyński – Szef Dyrektora Gabinetu Politycznego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Mariusz Kamińskiego, który w imieniu Pana Ministra przekazał informację, iż w stosunku do pracowników Policji nie będą podejmowane żadne działania organizacyjne związane z nową specustawą […]

Wspólny wniosek organizacji związkowych do Pana Komendanta Głównego Policji.

W dniu 27 kwietnia, największe organizacje związkowe reprezentujące pracowników Policji zaniepokojone wprowadzeniem specjalnej  ustawy dotyczącej wirusa SARS COVIT2, wspólnie skierowały do Pana Komendanta Głównego Policji gen. insp. dr Jarosława Szymczyka wniosek o udzielenie informacji na  temat planowanych działań kierownictwa wobec pracowników Policji, które mają na celu min. zmiany organizacji pracy, redukcji zatrudnienia. Z chwilą uzyskania […]

Wsparcie FZZ w sprawie organizacji spotkania z Ministrem MSWiA.

W związku z pojawiającym wśród pracowników Policji, coraz większym niepokojem dotyczącym pojawiających się informacji na temat redukcji etatów w myśl art. 15zzzzzo ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, Przewodnicząca Forum Związków Zawodowych Dorota Gardias, skierowała do Pana Ministra MSWiA Mariusza Kamińskiego pismo dotyczące zwołania spotkania lub telekonferencji przedstawicieli Związków […]