Pismo do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczepień przeciw COVID -19

Reagując na stanowisko MSWiA w sprawie nowych zasad szczepień dot.pracowników Policji przeciw COVID – 19, określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 stycznia 2021., Przewodnicząca KKW NSZZ PP wystosowała pismo (treść poniżej), w którym Związek domaga się zmiany decyzji w tej kwestii oraz równego traktowania naszej grupy zawodowej.  

Nasze kondolencje

„Jest taki ból, o którym lepiej jest nie mówić, bowiem najlepiej wyraża go milczenie”… Krajowa Komisja Wykonawcza NSZZ Pracowników Policji składa Koledze Januszowi Bochenkowi (Przewodniczący NSZZ PP – WZZ Opole, Członek Prezydium KKW) kondolencje z powodu śmierci Mamy. Prosimy o przyjęcie wyrazów najgłębszego żalu, współczucia i zrozumienia wobec bólu, spowodowanego śmiercią tak Bliskiej sercu Osoby.