Życzenia z okazji Dnia Policji

Z okazji Święta Policji, Przewodnicząca Krajowej Komisji Wykonawczej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Policji, koleżanka Bożena Cichorska w u imieniu członków Naszej organizacji, na ręce generalnego inspektora dr Jarosława Szymczyk – Komendanta Głównego Policji złożyła najserdeczniejsze życzenia oraz podziękowania za dotychczasowe działania na rzeczy poprawy bezpieczeństwa. Korzystając z sposobności, wszystkim pracownikom jak funkcjonariuszom Policji składamy […]

Spotkanie strony związkowej w MSWiA

W dniu 17 czerwca 2020 roku w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyło się długo wyczekiwane spotkanie przedstawicieli związków zawodowych reprezentujących pracowników cywilnych resortu spraw wewnętrznych i administracji z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji  Panem Maciejem Wąsikiem. W spotkaniu również uczestniczył Pełnomocnik MSWiA  ds. kontaktów ze związkami zawodowymi Pan Edward Zaremba. Niezależny […]

Ankieta dotycząca nowego tworzenia programu ubezpieczeniowego dla f-szy i pracowników Policji przez MENTOR S.A.

Szanowni Państwo, pragniemy poinformować o rozpoczęciu prac nad nowym programem ubezpieczeniowym, który dedykowany będzie Funkcjonariuszom i Pracownikom Policji oraz członkom ich rodzin. Jednym z elementów tego procesu jest badanie potrzeb i zadowolenia wśród Państwa grupy zawodowej w zakresie określonych produktów ubezpieczeniowych. W związku z tym przygotowaliśmy anonimową ankietę, do wypełnienia której Państwa zachęcamy. https://www.mentor.pl/ankieta_policja/

Odpowiedzi w sprawie redukcji zatrudnienia i obniżania wynagrodzeń Pracowników Policji.

Do siedziby związku wpłynęły odpowiedzi od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Mariusza Kamińskiego oraz Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji do kontaktów ze Związkami Zawodowymi  Pana dr Tomasza Szankina, które jednoznacznie wskazują iż nie będzie redukcji etatów pracowników Policji, jak obniżek wynagrodzeń, które miały być wprowadzone zgodnie z Specustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem […]