Wezwanie do ugody w sprawie pozwu zbiorowego

W załączeniu prezentujemy wniosek o skierowanie stron do mediacji w sprawie pozwu zbiorowego z tytułu braku rewaloryzacji wynagrodzeń pracowników Policji, złożony w imieniu Przewodniczącej KKW NSZZ Pracowników Policji Małgorzaty Lewickiej przez Kancelarię Prawną Kijewski-Graś do Sądu Okręgowego w Warszawie. Krok ten stanowi kolejny etap walki o odszkodowania dla pracowników Policji z tytułu brak waloryzacji wynagrodzeń. Wniosek […]

Informacja dot. pozwów zbiorowych

Obecnie przed Sądem Okręgowym w Warszawie, XXIV Wydziałem Cywilnym toczy się sprawa o sygnaturze XXIV C 339/15, o odszkodowanie z tytułu braku waloryzacji wynagrodzeń grupy pracowników cywilnych Policji. Postanowieniem z dnia 19 listopada 2015 r. Sąd Okręgowy postanowił rozpoznać w postępowaniu grupowym sprawę z powództwa Małgorzaty Lewickiej, działającej jako Reprezentant grupy 133 pracowników cywilnych Policji […]

Informacja dot. pozwów zbiorowych

            Przed Sądem Okręgowym w Warszawie, XXIV Wydziałem Cywilnym w sprawie o sygnaturze akt XXIV C 339/15, zakończyła się pierwsza faza postępowania grupowego o odszkodowanie z tytułu braku waloryzacji wynagrodzeń grupy pracowników cywilnych Policji, w której Sąd Okręgowy rozpoznawał dopuszczalność rozpoznania przedmiotowej sprawy w postępowaniu grupowym. Pierwsza faza postępowania grupowego ma za zadanie zbadanie samej dopuszczalności […]

Dokumenty dotyczące pozwów zbiorowych

W załączeniu publikujemy do pobrania dokumenty niezbędne do przystąpienia do pozwu zbiorowego. Przypominamy, że należy to uczynić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja. Stosowne informacje umieszczone są w piśmie przewodnim. Pismo przewodnie  Pełnomocnictwo  Oświadczenie na lata 2011 – 2014    Oświadczenie na lata 2009 – 2013   Kwestionariusz  Zaświadczenie  Oświadczenie o przystąpieniu do pozwu   

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania grupowego

Informujemy, że w dniu 19 kwietnia ukazał się na łamach prasy oraz w internecie komunikat o wszczęciu postępowania grupowego przed Sądem Okręgowym w Warszawie, XXIV Wydziałem Cywilnym o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym z powództwa Małgorzaty Lewickiej działającej w charakterze reprezentanta grupy przeciwko Skarbowi Państwa – Radzie Ministrów, Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Ministrowi […]