Dokumenty dla pracowników przystępujących do pozwu zbiorowego

Prezentujemy dokumenty, które niezbędne są Kancelarii Prawnej Kijewski – Graś do przygotowania pozwu zbiorowego Pracowników Policji, w związku z brakiem waloryzacji wynagrodzeń w latach 2009 – 2013 r. Pełnomocnictwo – wypełniają wszyscy zainteresowani  Oświadczenie o zapłacie po wygranej sprawie – wypełniają osoby zrzeszone w NSZZ PP  Oświadczenie o zapłacie po wygranej sprawie – wypełniają pracownicy nie będące członkami związku  […]