Wybory nowego Zarządu Komisji Młodych Forum Związków Zawodowych

W dniu 20 lutego 2017r. w siedzibie Federacji Związków Zawodowych PKP odbyło się posiedzenie Komisji Młodych Forum Związków Zawodowych w którym brało udział 14 młodych związkowców reprezentujących Nasz Związek. Spotkanie miało na celu wybór nowego Zarządu Komisji Młodych Forum Związków Zawodowych. Na przewodniczącego obrad został wybrany Łukasz Bukowski, członek Prezydium NSZZ PP. W spotkaniu z […]

Spotkanie w ramach projektu „Dialog pomiędzy organizacjami związków zawodowych w Turcji i Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem młodych pracowników”

W dniach 26 – 30 września 2016r. w Kopenhadze na zaproszenie Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych (EKZZ) odbyło się kolejne spotkanie w ramach projektu „Dialog pomiędzy organizacjami związków zawodowych w Turcji i Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem młodych pracowników”. Projekt ten ma na celu prowadzić intensywny dialog i współprace, a także ustanowienie i wzmocnienie struktur młodzieżowych […]