WEZWANIE DO PODJĘCIA DZIAŁAŃ W INTERESIE PRACOWNIKÓW POLICJI

” Porozumienie związków zawodowych…”, w którego skład wchodzi NSZZ Pracowników Policji, nieustannie domaga się podjęcia działań w celu poprawy sytuacji płacowej pracowników Policji Poniżej przedstawiamy treść kolejnego pisma, w którym zwracamy uwagę na dalszą ignorancję spraw pracowniczych i domagamy się wznowienia rozmów. Dokument ten został przekazany dziś Kierownictwu Służbowemu MSWiA. Pamiętajmy że: „W pojedynkę tak […]

Pismo do Prezydenta RP

Poniżej przedstawiamy treść pisma, które dwie – największe Organizacje związkowe skupiające pracowników Policji (w tym oczywiście NSZZ PP) – skierowały do Prezydenta RP. Pismo jest nie tylko wyrazem kurtuazyjnego podziękowania za ciepłe słowa, skierowane pod adresem pracowników Policji podczas obchodów Święta naszej Formacji w dniu 23 lipca br. w Katowicach, ale też ma zadanie skierowania […]

CENTRALNE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI W KATOWICACH

W dniu 23 lipca 2022r. w Katowicach odbyły się Centralne Obchody Święta Policji. Z ramienia NSZZ Pracowników Policji w tej podniosłej uroczystości uczestniczyła Bożena Cichorska Przewodnicząca Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ PP. Wszystkim odznaczonym, awansowanym jeszcze raz serdecznie gratulujemy. Dziękujemy gen.insp. Jarosławowi Szymczykowi Komendantowi Głównemu Policji za zaproszenie i możliwość wspólnego świętowania 103 rocznicy powstania Polskiej […]