Komunikat Przewodniczącej Forum Związków Zawodowych Doroty Gardias

Szanowni Państwo, W związku z narastającym poziomem emocji wywołanych z powodu aktywności Forum Związków Zawodowych w ramach dyskusji o projekcie nowego kodeksu pracy należą się Państwu słowa wyjaśnienia, które mam nadzieję, że ostudzą powstały w Państwa organizacjach niepokój. Przygotowany przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Pracy projekt dotyczący zmian w kodeksie pracy jest zaledwie zbiorem rekomendacji i […]

Komunikat z posiedzenia Podzespołu ds. służb mundurowych RDS

5 marca 2018 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Podzespołu problemowego ds. służb mundurowych Rady Dialogu Społecznego. Podzespół przyjął program działania na rok 2018 i zajął się kilkoma kluczowymi dla środowiska służb mundurowych sprawami. Przewodniczący Podzespołu Mariusz Tyl – ale także inni członkowie Podzespołu reprezentujący związki […]

Posiedzenie Podzespołu ds. służb mundurowych Rady Dialogu Społecznego

W dniu 5 marca br. w Centrum Dialogu Społecznego w Warszawie odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. służb mundurowych Rady Dialogu Społecznego. W spotkaniu wzięła udział Przewodnicząca KKW NSZZ Pracowników Policji, która zgodnie z pkt. 6 programu obrad (Dyskusja dotycząca środków przeznaczonych na wynagrodzenia oraz konieczności uregulowania sytuacji prawnej pracowników Policji) przedstawiła bardzo trudną sytuację płacową […]

Informacja z prac Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy

W załączeniu prezentujemy dokument stanowiący informację z postępów pracy Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy. W pierwszym kwartale 2018 roku dwa zespoły pracujące w ramach Komisji mają uzgodnić jednolite wspólne stanowisko i przedstawić Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jeden projekt zbiorowego i indywidualnego prawa pracy. Następnie planowane jest powołanie przez ministerstwo zespołu, który wprowadzi zmiany do […]