Informacja z posiedzenia Zespołu do spraw oceny funkcjonujących rozwiązań w zakresie prawnym, finansowym i socjalnym dotyczących pracowników

W dniu 12 kwietnia 2019 r.  w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyło się posiedzenie Zespołu do spraw oceny funkcjonujących rozwiązań w zakresie prawnym, finansowym i socjalnym dotyczących pracowników. W załączeniu prezentujemy do zapoznania szczegółową informację z przebiegu posiedzenia. Informacja z posiedzenia 

Akcja promocyjna PZU w ramach programu „POLICJA 2015”

Szanowni Państwo Funkcjonariusze i Pracownicy Policji Miło nam poinformować, że rozpoczynamy dla Państwa akcję promocyjną polegającą na zniesieniu karencji w ubezpieczeniu na życie w ramach obowiązującego programu Policja. Zniesienie okresów karencji obejmuje cały zakres ubezpieczenia i dotyczy osób dotychczas nieubezpieczonych w PZU Życie SA pracowników, małżonków, partnerów życiowych i pełnoletnich dzieci, którzy przystąpią do grupowego […]

Świąteczne spotkanie służb MSWiA w KGP w Warszawie

Wielki Tydzień to czas zadumy i refleksji, to także czas okolicznościowych spotkań, kiedy w kręgu kolegów, znajomych, współpracowników składamy sobie wielkanocne życzenia, dzieląc się radością ze Zmartwychwstania Chrystusa. We wtorek 16 kwietnia w siedzibie Komendy Głównej Policji przy ul. Domaniewskiej w Warszawie odbyło się spotkanie wielkanocne służb podległych MSWiA. Spotkanie zaszczycili obecnością minister spraw wewnętrznych […]

Posiedzenie Zespołu ds. Pracowniczych

W dniu 12 kwietnia 2019 roku w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji pod przewodnictwem Koordynatora Małgorzaty Lewickiej – Przewodniczącej KKW NSZZ Pracowników Policji, odbyło się posiedzenie Zespołu do spraw oceny funkcjonujących rozwiązań w zakresie prawnym, finansowym i socjalnym dotyczących pracowników oraz wypracowania i przedstawienia Ministrowi propozycji systemowych uregulowań mających na celu poprawę stanu obecnego. Funkcjonowanie przedmiotowego Zespołu […]