PODPISANIE POROZUMIENIA ZE STRONĄ RZĄDOWĄ SUKCESEM NSZZ PRACOWNIKÓW POLICJI W WALCE O INTERESY NASZEJ GRUPY ZAWODOWEJ

Pracownicy cywilni Policji otrzymają od 1 lipca 2019 r. dodatkową podwyżkę w kwocie 250 zł na etat. Porozumienie w tej sprawie podpisali w MSWiA w dniu 26 września br. przedstawiciele Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Policji. Niezależnie od tego pracownicy od 1 stycznia 2019 r. otrzymają 300 zł podwyżki z Programu Modernizacji. W imieniu ministra spraw […]

Czy wzrośnie kwota bazowa wynagrodzenia w 2019 roku?

W załączeniu prezentujemy pisma skierowane przez Kancelarię Prawną Kijewski-Graś sp.k. w imieniu Przewodniczącej KKW NSZZ Pracowników Policji Małgorzaty Lewickiej w sprawie dostępu do informacji publicznej. Pisma te trafiły do Minister Finansów Teresy Czerwińskiej i Szefa Służby Cywilnej Dobrosława Dowiat-Urbańskiego i dotyczą zapytania o wzrost kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywilnej w 2019 roku, a […]

Spotkanie ze stroną rządową w MSWiA

W dniu 11 września br. przedstawiciele NSZZ Pracowników Policji spotkali się z inicjatywy strony rządowej z Wiceministrem MSWiA Jarosławem Zielińskim. Zaproszenie na to spotkanie było rezultatem pisma skierowanego do Ministra Joachima Brudzińskiego. W wyniku przeprowadzonych rozmów strona rządowa wyraziła wolę zawarcia porozumienia ze stroną związkową. Porozumienie to ma określić rozwiązania prawne zapewniające poprawę sytuacji płacowej […]

Kartki do Premiera

W załączeniu prezentujemy pismo z dnia 12 września br. skierowane do organów terenowych NSZZ Pracowników Policji informujące o rozpoczęciu następnego etapu akcji protestacyjnej, jakim ma być wysyłanie kartek do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Przedmiotowe kartki poprzez informowanie o sytuacji finansowej i nieuregulowanym statusie pracowników Policji mają wywrzeć presję na stronie rządowej do przystąpienia do […]