Spotkanie ze stroną rządową w MSWiA

W dniu 11 września br. przedstawiciele NSZZ Pracowników Policji spotkali się z inicjatywy strony rządowej z Wiceministrem MSWiA Jarosławem Zielińskim. Zaproszenie na to spotkanie było rezultatem pisma skierowanego do Ministra Joachima Brudzińskiego. W wyniku przeprowadzonych rozmów strona rządowa wyraziła wolę zawarcia porozumienia ze stroną związkową. Porozumienie to ma określić rozwiązania prawne zapewniające poprawę sytuacji płacowej […]

Kartki do Premiera

W załączeniu prezentujemy pismo z dnia 12 września br. skierowane do organów terenowych NSZZ Pracowników Policji informujące o rozpoczęciu następnego etapu akcji protestacyjnej, jakim ma być wysyłanie kartek do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Przedmiotowe kartki poprzez informowanie o sytuacji finansowej i nieuregulowanym statusie pracowników Policji mają wywrzeć presję na stronie rządowej do przystąpienia do […]