Czy wzrośnie kwota bazowa wynagrodzenia w 2019 roku?

W załączeniu prezentujemy pisma skierowane przez Kancelarię Prawną Kijewski-Graś sp.k. w imieniu Przewodniczącej KKW NSZZ Pracowników Policji Małgorzaty Lewickiej w sprawie dostępu do informacji publicznej. Pisma te trafiły do Minister Finansów Teresy Czerwińskiej i Szefa Służby Cywilnej Dobrosława Dowiat-Urbańskiego i dotyczą zapytania o wzrost kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywilnej w 2019 roku, a […]